Skuespiller- og danseralliansen holder ny søknadsrunde for dansere og skuespillere

Søknadsfrist:
21.9.2021

Søknadsfrist: 21. september
Ansettelsesform: Midlertidig

Antall kunstnere som skal ansettes: 16 nye kunstnere i 2022 med forbehold om at SKUDA mottar økning i tilskudd.

Tiltredelsestidspunkt: Januar 2022 med forbehold om økt tilskudd.

Søknadsportal: Søknaden skal fylles inn i vår søknadsportal som åpner 23. august kl 13, se lenke her:
https://skuda.no/ansettelse-i-alliansen

Målgruppe:
Tilsetting i Skuespiller- og danseralliansen AS omfatter skuespillere og dansere som i hovedsak bor og har sitt virke i Norge. Når det anses som rimelig, kan det gjøres unntak fra regelen om å bo og virke i Norge.

Kvalifikasjonskrav:
Se søknadskriteriene her: https://skuda.no/ansettelse-i-alliansen/soknadskriterier
Du har jobbet i midlertidige ansettelser eller oppdrag som danser eller skuespiller i sceniske produksjoner og film-, radio- og tv produksjoner. Yrkesaktivitet som danser siste 6 år eller skuespiller siste 8 år skal fylles inn i søknaden.

Om stillingen:
Som ansatt har du SKUDA som arbeidsgiver i periodene mellom kunstneriske ansettelser/engasjementer.

Vi tilbyr tilhørighet, kolleger, kompetanseutvikling og inntekt i periodene mellom dine midlertidige ansettelser.
Les mer om hva ansettelsen innebærer her: https://skuda.no/images/Hva_ansettelse_i_SKUDA_inneb%C3%A6rer_2021.pdf

Arbeidsoppgaver:
Du fortsetter som utøvende kunstner og driver karrieren din framover selv.
Du skaffer selv dine jobber hos andre arbeids- eller oppdragsgivere.
Øvrige arbeidsoppgaver å:
– holde din side oppdatert med permisjonssøknad for jobber du har
– fortsette å utvikle din karriere ved bl.a. å delta på kurs og workshops
– være mentor for yngre kolleger i bransjen
– delta og bidra på SKUDAs personalsamlinger og øvrige arrangementer
– holde din personlige profil oppdatert i SKUDAs kunstnerkatalog
Det er utarbeidet retningslinjer for ansettelsen.
Spørsmål om stillingen: Kontakt oss på post@skuda.no

Kommende informasjonsmøter:
1. september kl 15:00-16:00
https://us02web.zoom.us/j/83356247533?pwd=dktMbFV0YU9zaUdmRWRSWG9rWGVxdz09
Meeting ID: 833 5624 7533
Passcode: 120926

7. september kl 9:30-10:30
https://us02web.zoom.us/j/88133745358?pwd=eW1nalFiN3JtU1huQ214ZFp6V2Vmdz09
Meeting ID: 881 3374 5358
Passcode: 573192

10. september. kl 14:00-15:00
https://us02web.zoom.us/j/88045315763?pwd=VWZPOE9pbUxYUTJ6YlJJVmNTbS8vUT09
Meeting ID: 880 4531 5763
Passcode: 856824

Om arbeidsgiveren:
Skuespiller- og danseralliansen (SKUDA) er en arbeidsgiver for frilans dansere og skuespillere, med
ansatte over hele landet. Som organisasjon er SKUDA den eneste i sitt slag i Norge.
Ordningen SKUDA er for skuespillere og dansere. SKUDA skal tilrettelegge for bærekraftige kunstneriske karrierer for dansere og skuespillere, som arbeider i midlertidige ansettelser, engasjementer eller oppdrag, i bransjen kalt “frilans”.

Som arbeidsgiver bidrar vi slik at de ansatte kunstnerne sikres inntekt, opptjening av sosiale
rettigheter og pensjon i mellomperiodene når de ikke har andre arbeids- og oppdragsgivere.
Som ansatt kunstner har du SKUDA som arbeidsgiver mellom kunstneriske engasjement og oppdrag
hos andre oppdragsgivere.

SKUDA har finansiering fra Kulturdepartementet via Norsk Kulturråd.
SKUDA eies av Norsk Skuespillerforbund, Norske Dansekunstnere og Norsk teater- og orkesterforening.
Nettside: https://skuda.no/ansettelse-i-alliansen

SISTE SAKER