Formidlingskonsulent og prosjektkoordinator - Dansens Hus

Søknadsfrist:
10.8.2021

Dansens Hus søker deg/dere som gløder for å formidle dans til et bredt publikum og som ønsker å jobbe for å få dansen ut til nye publikumsgrupper.

Vi søker etter en eller to engasjerte og engasjerende personer til stillingene som hhv formidlingskonsulent og prosjektkoordinator outreach. Stillingen som formidlingskonsulent er en 50-60 % fast stilling, mens stillingen som prosjektkoordinator outreach er et 50% engasjement med 1 års varighet. Det er mulig å søke på begge stillingene under ett, eller kun en av dem. Stillingene vil ha en nøkkelfunksjon i arbeidet med å styrke og utvikle vår dansefaglige formidling og rekruttering av nye publikumsgrupper. En spennende mulighet i en ung og dynamisk kunstinstitusjon med et sosialt og inkluderende arbeidsmiljø.

Stillingen som formidlingskonsulent (50-60 % fast stilling)

Du vil være ansvarlig for innhold og utforming av Dansens Hus formidlingsprogram som skal formidle dans til et bredt publikum. Det består av fysiske og digitale arrangementer om dans, dansekunstnere og/eller forestillingsaktuell tematikk, aktiviteter for store og små og kompetansebyggende aktiviteter for dansekunstnere. Arbeidet innebærer å utarbeide innhold og finne bidragsytere til de ulike arrangementene, utforme avtaler og koordinere planlegging, avvikling og kommunikasjon av arrangementene med husets øvrige team. Du vil også ha ansvaret for våre fysiske og digitale forestillingsintroduksjoner, herunder videreutvikling av konsept og faglig oppfølging av husets formidlere. Stillingen vil være organisatorisk plassert i vårt kommunikasjonsteam, med kommunikasjonsleder som personalleder. Du vil også i utstrakt grad samarbeide med øvrige team og nøkkelpersoner på huset.

Til stillingen som formidlingskonsulent ser vi etter deg som har sterk interesse for dans, kombinert med et genuint ønske om at flere skal få oppleve denne kunstformen. Du har fortrinnsvis danse- eller kunstfaglig utdanning på minimum BA nivå, men relevant arbeidserfaring og høyt kunnskaps- og motivasjonsnivå kan veie like tungt. Du har gode kunnskaper om dans generelt og samtidsdans spesielt, og vet hva som rører seg på det norske og internasjonale dansefeltet. Du er også oppdatert innenfor kunst, kultur- og samfunnsliv og følger med på aktuelle debatter og diskurser. Dine formidlingsevner, både skriftlig og muntlig, er svært gode, og du brenner for å formidle fagstoff på en forståelig og engasjerende måte. Du er åpen i din tilnærming til dansekunst, og god til å trekke linjer til relevante kunstfaglige og samfunnsmessige sammenhenger. Som person er du iderik, og god å omsette ideene til konkrete og realiserbare planer. Du arbeider strukturert, er omgjengelig, lytter til andres innspill og trives med en tidvis hektisk arbeidshverdag.

Stillingen som prosjektkoordinator outreach (50 % engasjement)

Dansens Hus jobber for å nå ut til et mangfoldig publikum og er opptatt av økt inkludering i kulturlivet. Vi skal være familiens hus, og jobber for å nå publikummere i alle aldre, blant annet gjennom å skape felleskapsopplevelser for store og små. Stillingen vil være prosjektkoordinator for publikumsprosjekter knyttet til outreach og fellesskap for ulike målgrupper. Dette innebærer ansvar for å utrede, forankre, planlegge og gjennomføre ulike aktiviteter, så som familiedag, publikumsaktiviteter på forestillinger utenfor Dansens Hus, inkluderingsprosjekter med mere. Stillingen vil være organisatorisk plassert i teamet marked og utvikling, med leder marked og utvikling som personalleder.

Til stillingen som prosjektkoordinator outreach leter vi etter deg som har sterk interesse for dans, og et genuint engasjement for at flere skal få muligheten til å oppleve dans. Du har fortrinnsvis danse- eller kunstfaglig utdanning på minimum BA nivå, men relevant arbeidserfaring, og høyt kunnskaps- og motivasjonsnivå kan veie like tungt. Erfaring fra arbeid med barn/unge, mangfoldskompetanse og/eller erfaring med arbeid med marginaliserte grupper er en fordel. Du er en engasjert og motiverende organisator med blikk for de viktige detaljene og har solid gjennomføringsevne. Du har erfaring med prosjektarbeid, og er fortrolig med enkel budsjettering og fremdriftsplanlegging. Som person er du raus, inkluderende, strukturert og har gode sosiale antenner.

For begge stillingene

Arbeidsspråk er engelsk og norsk, og du bør ha gode kunnskaper i begge språk, muntlig og skriftlig.

Arbeidstiden er primært dagtid, mandag til fredag, men noe arbeid i helger og kveld må påregnes. Lønn ihht. Dansens Hus lokale overenskomst. Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker derfor medarbeidere med ulike kompetanser, bakgrunn, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning.

Stillingene ønskes besatt så snart som mulig, og personlig egnethet vil bli vektlagt.

Søknad og CV sendes via Finn.no. sin søkerportal. Husk å skrive hvilken av stillingene du søker på.

Spørsmål om stillingen
Erik Årsland, Kommunikasjonsleder, Mobil416 46 351
Karianne Skåre, Leder marked og utvikling

Om arbeidsgiveren
Dansens Hus er Norges nasjonale scene for dans, og holder til i særpregede lokaler på Vulkan ved Akerselva. Dansens Hus er en programmerende scene. Vår kjerneaktivitet er å vise og samprodusere norske og internasjonale danseforestillinger, og sørge for at dansekunsten kan oppleves av stadig flere, både nye og etablerte publikumsgrupper.

Dansens Hus drives av en engasjert stab på 30 årsverk fordelt på ulike fagområder/teams. Vi er opptatt av å ha et inkluderende og mangfoldig arbeidsmiljø med høy grad av trivsel. For mer info om oss se www.dansenshus.com

SISTE SAKER