Teatersjef - Oslo Nye Teater

Søknadsfrist:
2.5.2021

Vi søker etter teatersjef til Oslo Nye Teater. Stillingen blir ledig fra 1. januar 2023.

Oslo Nye Teater bærer med stolthet slagordet ”hele byens teater”. I det ligger at Oslo Nyes overordnede oppgave er å gi hovedstadens befolkning gode teateropplevelser med kvalitet – fra teatrets stolte dukketeater-tradisjoner for Oslos yngste og minste til et bredt, variert og godt tilbud for et ungt, voksent og sammensatt hovedstads-teaterpublikum. Oslo Nye ønsker å være et moderne storbyteater.

Teatersjefen har ansvaret for den kunstneriske profilen og strategien på Oslo Nye Teaters fire scener: Oslo Nye Hovedscenen i Rosenkrantzgaten, Oslo Nye Centralteatret og Oslo Nye Teaterkjeller’n i Akersgaten, og Oslo Nye Trikkestallen på Torshov. Moderne samtidsdramatikk, barne- og familieforestillinger og musikkteater er i dag bærebjelkene i Oslo Nyes repertoar.

Teatersjefen er ansvarlig for den kunstneriske planleggingen på kort og lang sikt, for hva som konkret skjer på teatrets scener til enhver tid, og for hvem som opptrer i Oslo Nyes oppsetninger.

Teatersjefen har som sin fremste oppgave å videreutvikle Oslo Nye som profesjonelt egenproduserende teater. Samtidig skal teatersjefen fortsette å bygge ut teatrets rolle som samarbeidspartner på prosjektbasis med frie krefter innenfor hovedstadens teaterliv. Teatersjefen er ansvarlig for at Oslo Nyes kunstneriske ambisjoner ivaretas og videreutvikles som det førende teater i Oslo for barn og unge fra førskolealder og oppover.

Teatersjefen har personalansvaret for teatrets kunstneriske ansatte og fronter teatret utad i alle saker av kunstnerisk art.

Oslo Nye Teater er organisert som et aksjeselskap. Alle aksjer eies av Oslo kommune. Oslos kulturbyråd er generalforsamling og velger styre for Oslo Nye.

Teatret ledes etter en to-leder-modell med to likestilte toppledere: Teatersjefen og administrerende direktør. Begge rapporterer til styret. Begge er åremålsstillinger. Åremålsperioden er på fire år.
Teatersjefen på Oslo Nye Teater skal arbeide i partnerskap med administrerende direktør, som har det øverste daglige økonomiske og administrative ansvaret for Oslo Nye Teater som selskap.
Sammen og i fellesskap utgjør de to Oslo Nyes øverste daglige ledelse.

Dette forutsetter aktiv vilje og evne til gjensidig respekt og konstruktivt samarbeid mellom de to lederne. Hensikten er at teatret, både som scenekunst-institusjon, selskap og arbeidsplass, skal ha en toppledelse med en bred og god kompetanse som kan føre den totale virksomheten fremover. Det er et felles mål å oppnå tilfredsstillende resultater både kunstnerisk og økonomisk/administrativt, slik at Oslo Nye Teater konstant kan gi hovedstadens innbyggere gode og relevante teateropplevelser.

Med forbehold om de utfordringene som korona-pandemien har skapt og skaper, så har de senere år vært gode år for Oslo Nye Teater. Publikumsoppslutningen om teatrets forestillinger har vært mellom ca. 160.000 og ca. 200.000 tilskuere pr. år fordelt på nesten 600 forestillinger. Egeninntektene har ligget på ca. 32 – 35 prosent av en totalomsetning på nesten 125 millioner kr. Egenkapitalsituasjonen er betydelig forbedret. I samarbeid med alle ansatte-grupper pågår det et kontinuerlig arbeid for å drive teatrets samlede virksomhet så godt og effektivt som mulig.

Kandidater til stillingen som teatersjef på Oslo Nye Teater, kan kontakte vår rekrutteringsrådgiver Gro Møllerstad i Hodejegerne AS, tlf 915 59 752.

Gå inn på www.hodejegerne.no for å legge inn søknad innen 2. mai.

https://oslonye.no/

SISTE SAKER