Fagleder Musikk, dans og drama - Viken fylkeskommune / Halden Vgs.

Søknadsfrist:
15.4.2021

Vil du jobbe sammen med engasjerte lærere og elever på et kreativt utdanningsprogram kan dette være muligheten for deg!
Halden videregående skole har ledig 100 % fast stilling som fagleder for utdanningsprogrammet Musikk, dans og drama. Utdanningsprogrammet tilbyr fordypning innen musikk og drama hvor det satses på både faglig utvikling og samarbeid i forbindelse med oppsetninger, produksjoner o.l.

Halden vgs. har fokus på pedagogisk bruk av digitale verktøy i undervisningen med bl.a. studio, datautstyr til komposisjon og fornyet instrumentpark. Utdanningsprogrammet skal flytte inn i nye lokaler i 2022. Her vil det bli akustisk konsertsal, blackbox, dansesal, studio og øvingsrom i et godt og moderne bygg rustet for fremtidens skole. Ny fagleder vil være involvert i flyttingen og kunne påvirke den endelige utformingen.

Du vil være leder av utdanningsprogram for Musikk, dans og drama i nært samarbeid med utdanningsleder, og inngår i rektors utvidede ledergruppe. Sammen med øvrige ledere vil du ha et helhetlig ansvar for skolens drift og utvikling. Fagleder er for tiden tillagt 50 % undervisning knyttet opp mot musikkfag eller drama- og teaterfag.

Skolens overordnede målsetting er at flest mulig elever skal fullføre og bestå med best mulig resultat. Dette innebærer et ansvar for å legge til rette for at elevene skal oppleve mestring slik at de kan fullføre videregående skole med god faglig og sosial kompetanse.
Her finner du mer informasjon om skolen: http://viken.no/halden-vgs

Arbeidsoppgaver

 • faglig og pedagogisk oppfølging og utvikling av utdanningsprogrammet
 • personalansvar for ansatte på avdelingen
 • samordne undervisning på tvers av fellesfag og programfag
 • årsplanlegging og drift av
 • utdanningsprogrammet
  budsjett- og HMS-ansvar
 • fag- og timeplanlegging
 • ansvar for planlegging av vikarer innen programfag
 • samarbeid på tvers av MD-programmene på fylkesplan

Kvalifikasjoner

 • universitets-/høgskoleutdanning innen musikkfag eller drama-/teaterfagene
 • formell undervisningskompetanse
 • relevant ledererfaring, fortrinnsvis fra videregående opplæring
 • undervisningserfaring fra videregående skole
 • gode kunnskaper i bruk av IKT som faglig arbeidsverktøy
 • ønskelig med kompetanse/erfaring innenfor digitale drama – og musikkproduksjoner

Personlige egenskaper

 • motiverende og tydelig leder som er god til å samarbeide og liker å spille andre gode
 • opptatt av faglig og pedagogisk utvikling og samarbeid på tvers av fagene
 • fokus på kvalitet i læringsarbeidet – evner å være tett på og ha eleven i sentrum for dine vurderinger
 • engasjert, positiv og løsningsorientert
 • stor grad av orden og struktur i arbeidet
 • robust og solid gjennomføringsevne
 • tenker framtidsrettet og bidrar til utvikling av framtidas skole
  Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • positivt arbeidsmiljø med kunnskapsrike og engasjerte kolleger
 • spennende arbeidsoppgaver – du vil være en del av en ledergruppe som er utviklings- og løsningsorientert
 • store muligheter for både egenutvikling og til å påvirke skolens fremtid
 • gode pensjons- og forsikringsordninger
 • lønn- og arbeidsvilkår i henhold til lov- og avtaleverk

Ansettelsesform: Fast

Spørsmål om stillingen
Kristine Marie Bukholm, Utdanningsleder, Telefon 971 72 057
Marit Kristin Støten,  Rektor, Telefon 970 83 705

Om arbeidsgiveren
Bli med på å utvikle Viken for våre innbyggere! Vi ønsker medarbeidere som tar en aktiv, engasjert, reflektert og ansvarlig rolle i organisasjonen vår. Hos oss møtes mennesker med ulik kompetanse- og utdanningsbakgrunn for å skape en region som viser vei.

Viken fylkeskommune ble etablert 01.01.2020 og er en stor arbeidsgiver med over 11 000 ansatte og 1,2 millioner innbyggere. Vi har ansvar for viktige samfunnsoppgaver som videregående opplæring, kollektivtransport og fylkesveier, tannhelsetjenester, regional planlegging, kultur og kulturminner.

Viken fylkeskommune er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert i henhold til stillingens krav, til å søke hos oss. Vi tilpasser arbeidsplassen om du har behov for det.

For ansettelse i skole og tannhelse kreves det politiattest av kandidater som får tilbud om stilling.

Dersom det fremkommer av din søknad at du ønsker konfidensiell behandling, gjør vi oppmerksom på følgende: Opplysninger om søker kan gjøres offentlig selv om søker har bedt om konfidensiell behandling. Søker vil da få tilsendt informasjon om dette jf. offentleglova § 25.

 

SISTE SAKER