Produsent for dans og scenekunst - Stormen Konserthus

Søknadsfrist:
5.4.2021

Stormen Konserthus søker produsent for dans og scenekunst i fast 100 % stilling. Dette er en ny stilling i konserthusets Program- og utviklingsavdeling.

Den nye produsenten vil sammen med avdelingens øvrige ansatte utvikle Stormens kunstneriske profil, og produsenten vil få en spesiell rolle med fokus på å utvikle dansefeltet i Bodø og Nordland.

Kan du bidra med mot og energi til målet om å bli en sentral aktør under det europeiske kulturhovedstadsåret, Bodø2024?

Da er dette stillingen for deg!

Dine arbeidsoppgaver vil være

 • Bidra til den overordnede planleggingen og programmeringen i Stormen Konserthus.
 • Bidra til fortsatt utvikling av konserthusets samlede profil, og til utviklingen av kunstneriske prosjekter og publikumsopplevelser.
 • Ansvar for at konserthuset bidrar til utviklingen av danse- og scenekunstfeltet på alle nivåer i Bodø og Nordland.
 • Rådgivning om utleie til arrangører og samarbeidspartnere.
 • Dialog og forhandling av avtaler, og utarbeidelse av forslag til kontrakter og tilbud.
 • Prosjektleder for individuelle produksjoner. Ansvar for å koordinere alle faser av den enkelte aktivitet, herunder budsjett- og ressursfordeling, planlegging, gjennomføring, avslutning og evaluering.
 • Lede og gjennomføre produksjonsmøter og evalueringer.
 • Intern og ekstern distribusjon av prosjektinformasjon.

Kvalifikasjoner

Vi forventer at den nye produsenten

 • Kan dokumentere høyere utdanning på høyskole-/universitetsnivå, som kombinerer bedriftsøkonomiske og kunstneriske fag.
 • Har solid kunstfaglig bakgrunn fra det profesjonelle danse- og scenekunstfeltet.
 • Kan bidra med erfaringer fra tidligere arbeid med kunstnerisk produksjon, programmering og utvikling.
 • Har erfaring fra arbeid med internasjonale samarbeidsprosjekter.

Søkere som kan dokumentere både administrativ og kunstnerisk erfaring fra danse- og/eller scenekunstfeltet foretrekkes.

Personlige egenskaper

Den nye produsenten skal ha gode samarbeidsevner. Som produsent og prosjektleder kreves det at du er i stand til å kommunisere godt og effektivt med kunstnere, samarbeidspartnere, kollegaer, tilskuddsytere og øvrige avdelinger i konserthuset.

Annet

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju, og personlig egnethet vil inngå i vurderingen.

Lønn etter avtale.

Søknadsskjema finner du her.

Vi oppfordrer kvalifiserte til å søke uansett alder, kjønn, funksjonshemning eller kulturell bakgrunn. Fast ansatte i Bodø kommune med fortrinnsrett som overtallig, ferdig attført eller som ønsker å øke sin stillingsandel oppfordres til å søke.

Ved første gangs ansettelse i kommunen gjelder en prøvetid på 6 måneder.

For alle stillinger gjelder de regler som går fram av lover, reglement og gjeldende tariffavtale. Det gjøres oppmerksom på at søkerens navn kan bli offentliggjort, selv om søkeren ber om å ikke bli oppført på søkerlisten.

http://konserthus.stormen.no/

SISTE SAKER