Høyskolelektor i Filmskuespill - Høyskolen Kristiania

Søknadsfrist:
15.4.2021

– 20 % åremålsstilling
– Ansettelsesform: Engasjement

Om Institutt for scenekunst, School of Arts, Design, and Media

Institutt for scenekunst består i dag av 36 ansatte, og tilbyr i dag BA i dansekunst, musikkteater og skuespill for 220 studenter. Instituttet er en del av School of Arts, Design, and Media som i dag også inkluderer Institutt for musikk, Westerdals institutt for film og medier og Westerdals institutt for kreativitet, fortelling og design.

School of Arts, Design, and Media har flere forskergrupper og jobber med utvikling av bl.a. PPU, masterutdanning og ph.d. Avdelingen er en attraktiv arbeidsplass med et generøst miljø som virker støttende og prestasjonsfremmende. Studiene vi tilbyr er nært knyttet til praksis og gir studentene våre en god innsikt i arbeidslivet som de møter etter endte studier.

Om stillingen

Vi har en 20 prosent ledig åremålsstilling som Høyskolelektor (alt. bistilling som Høyskolelektor II) innen filmskuespill ved Institutt for scenekunst. Åremålstiden er fire år med mulighet for forlengelse. Stillingen innehar emneansvaret for fordypning i bacheloroppgave i filmskuespill for 3. års studenter ved BA i skuespill. Den som tilsettes kan også trekkes inn i samarbeidsprosjekter innenfor School of Arts, Design, and Media. Arbeidet er fordelt over ett studieår med arbeidskrevende perioder ved semesterstart og –slutt, og utover disse kan pedagogen organisere arbeidet i bolker, i samråd med studieprogramleder.

Arbeidsoppgaver

 • Planlegging av emnet i tråd med gjeldende emneplan
 • Teoretisk og praktisk undervisning i skuespillerarbeid foran kamera
 • Veiledning i metodisk skuespillerarbeid
 • Grunnleggende opplæring i regi og andre fagfunksjoners påvirkning på skuespillerarbeid i film
 • Organisering av praktisk arbeid foran kamera, i samarbeid med relevante ressurspersoner fra høyskolens studieprogram for film og TV
 • Praktisk og administrativt ansvar for gjennomføring av undervisning og eksamen
 • Regi/instruksjon på studentenes eksamensfilm
 • Sette seg inn i og bruke høyskolens digitale læringsverktøy
 • Kunne bidra i årlig emnerevisjon i tråd med gjeldende lovverk og regler

Undervisningen på Høyskolen Kristiania forutsetter at den som ansettes snakker et skandinavisk språk, og kan undervise på engelsk.

Den som tilsettes må være forberedt på organisatoriske og arbeidsmessige endringer.

Krav til søker:

 • kjennskap til arbeid i universitet- og høyskolesektoren
 • relevant utdanning i skuespillerfag, eller filmregi med spesiell kompetanse i skuespillerarbeid foran kamera
 • oppdatert, fersk og praktisk bransjekompetanse
 • kompetansenivå må dokumenteres

Søker bør også ha:

 • erfaring med undervisning/formidling

Søker vil bli vurdert i forhold til Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstilling med hjemmel i Universitets- og høyskoleloven. Åremål for undervisnings- og forskerstillinger når skapende eller utøvende kunstnerisk kompetanse inngår som et vesentlig element i kompetansekravet er hjemlet i UH-loven §6-4. Dersom søker har en hovedstilling hos annen arbeidsgiver kan II-stilling (hjemlet i UH-loven §6-6) komme til anvendelse.

Søkere bør kunne dokumentere pedagogisk og didaktisk kompetanse knyttet til høyere utdanning og utvikling av undervisning og veiledning.

Det blir lagt vekt på personlig egnethet for stillingen.

Søkere må sende søknad og nødvendige opplysninger om utdanning og praksis elektronisk:

 • Søknadstekst
 • CV med fullstendige opplysninger om utdanning, praksis og annen faglig virksomhet
 • Dersom søker tidligere er kompetansevurdert i universitets- og høyskolesektor, legg ved bekreftelse
 • Liste over kunstneriske arbeider og/eller utviklingsprosjekt
 • Vitnemål og attester med lenke til vitnemålsportal (vitnemalsportalen.no)

Kvalifiserte søkere må være forberedt på å avholde en undervisningstime innen relevant fagområde.

Vi tilbyr:

 • En spennende jobb ved en høyskole i stor utvikling
 • Et hyggelig og stimulerende arbeidsmiljø
 • Flotte lokaler sentralt i Oslo
 • Gode muligheter for faglig utvikling
 • Lønn etter avtale

Arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke.

Ønsket oppstartsdato
01.08.21

Kun søknader som kommer via vår søknadsportal vil bli vurdert.
Om arbeidsgiveren
Høyskolen Kristiania leverer forskning og utdanning innen ledelse, organisasjon, markedsføring, kommunikasjon, informatikk, helsevitenskap, innovasjon og kunstfag. Med over 14.500 studenter og et stort utdanningstilbud i Oslo, Bergen og på nett, er Høyskolen Kristiania Norges største uavhengige breddehøyskole. Høyskolen Kristianias oppdrag er å bidra til Norges sosiale og økonomiske utvikling gjennom en problemdrevet og anvendt kunnskapsutvikling og -formidling, i nært samarbeid med arbeidslivet. For å kunne utføre dette oppdraget på en mest mulig effektiv måte, har Høyskolen Kristiania som mål å bli Norges første uavhengige universitet.

https://kristiania.no/

SISTE SAKER