Informasjons- og arkivmedarbeider i Danse- og teatersentrum

Søknadsfrist:
14.2.2021

Engasjement: 100% stilling 1.3.21 – 31.12.21
Stiftelsen Danse- og teatersentrum er et nasjonalt kompetanse– og informasjonssenter organisert som en nettverksorganisasjon. I dag er det 138 ulike scenekunstnere, kompanier, kunstnerkollektiv, festivaler og utviklingsarenaer for scenekunst o.l. med i nettverket.

Danse- og teatersentrum eier og drifter det nasjonale scenekunstarkivet Sceneweb.
Danse- og teatersentrum skal fremme norsk scenekunst nasjonalt og internasjonalt med vekt på fri scenekunst. Stiftelsen skal være et nasjonalt knutepunkt for nasjonalt og internasjonalt samarbeid og har som mandat å styrke internasjonalisering av norsk fri scenekunst i utlandet.
Se pahn.no og sceneweb.no for mer informasjon.

Vi ønsker å styrke vårt informasjons-, arkiv- og administrative arbeid. Vi lyser derfor ut en stilling som informasjons- og arkivmedarbeider i et 100% engasjement. Stillingen er et 9 måneders engasjement, da kontoret er ferielukket i juli. Stillingen rapporterer til daglig leder.

Vi søker deg som har:

 • Formell informasjonsfaglig kompetanse (realkompetanse kan erstatte kravet for særlig kompetente søkere).
 • Erfaring fra og god forståelse for kultursektoren, aller helst scenekunstfeltet.
 • Kunnskap om nettsider, sosiale medier og formidling.
 • Erfaring med tekstarbeid
 • Erfaring med relevant programvare (databaser, digitale arkivsystemer, Squarespace, inDesign, Later.com eller lignende)
 • Estetisk interesse og kompetanse
 • Gode språkkunnskaper og sikker språkføring på både norsk og engelsk
 • God økonomiforståelse og erfaring med regnskapssystemer

Arbeidsoppgaver:

 • Løpende informasjonsarbeid gjennom web, sosiale medier og nyhetsbrev.
 • Registrere arkivmateriale i Scenewebdatabasen.
 • Utvikling og oppfølging av informasjonsstrategi i samarbeid med adminstrasjonen.
 • Ivaretakelse og strategisk utvikling av sosiale medier.
 • Løpende regnskapshåndtering (vi benytter Tripletex).

Vi søker deg som er:

 • Samarbeidsorientert og fleksibel
 • Interessert i formidling av informasjon om norsk scenekunst
 • Effektiv og strukturert

Vi kan tilby:

 • Interessante oppgaver i en virksomhet i utvikling og vekst.
 • Stort fagmiljø i kulturbransjen.
 • Kontorfellesskap i et dynamisk og inspirerende miljø på Halvbroren i Oslo.
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger med pensjonsordning i KLP.
 • Lønn etter avtale.

Kortfattet søknad med CV sendes innen 14. februar 2021

Kontaktperson:
Christina Friis, nestleder, epost: christina@pahn.no tlf: 99003929

https://www.pahn.no/

SISTE SAKER