Administrasjons-medarbeider / Stiftelsen TekstLab

Søknadsfrist:
17.12.2020

Som del av omorganiseringsprosess søker vi en ny kollega som administrasjonsmedarbeider. Personen vil ha ansvar for praktisk-administrative oppgaver i TekstLabs daglige drift, og fungere som en støtteperson for iverksettelse av det kunstneriske programmet og rapportere til daglig leder. Oppgavene vil variere noe gjennom året avhengig av det kunstneriske årshjulet, og planlegges i tett dialog med leder/ledergruppe.

Sentrale oppgaver i stillingen

  • Administrative funksjoner
  • Støtte for daglige oppgaver i kunstnerisk program
  • Praktiske oppgaver i tilknytning til arrangementer
  • Daglig økonomihåndtering
  • Ansvar for kontor og lager

Kontorplass vil være på Sentralen i Oslo sentrum.

Kvalifikasjoner og personlige egenskaper

TekstLab søker en medarbeider som er løsningsorientert, fleksibel og imøtekommende. Du må utføre arbeidsoppgavene selvstendig, og ha god evne til samarbeid og kommunikasjon med medarbeidere og samarbeidspartnere.

Vi søker deg som har

  • Erfaring og/eller utdanning innenfor administrasjon
  • Kan håndtere flere ulike arbeidsoppgaver parallelt og skifte fokus fra langsiktig planlegging til akutte oppgaver
  • Gode kommunikasjonsevner
  • Gjerne erfaring fra arkivarbeid og en interesse for å skape og vedlikeholde gode strukturer
  • Trives med å jobbe administrativt

TekstLab har spennende, innholdsrike og varierte arbeidsoppgaver i et engasjert og drivende faglig miljø. Stillingen kan innebære noe arbeid på kveldstid og i helger.

Varighet og omfang: Vi tilbyr vi en 100% fast stilling. Søknader behandles fortløpende og aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. Lønn etter avtale. Oppstart er snarest, fortrinnsvis 1. februar 2021.

Kort motivasjonsbrev (max 1 side) og CV sendes til post@tekstlab.com
Mailen merkes med ”Søknad» og Att.: Shanti Brahmachari

OM TEKSTLAB
«Vi skaper fremtidens kulturarv med nye stemmer historier og uttrykk»
Tekstlab (etablert 2008) er en kunstorganisasjon og arena for å skape økt kunstnerisk og kulturelt mangfold i kunst og kulturliv. Det gjør vi ved å engasjere barn, ungdom, unge og etablerte kunstnere i skapende prosesser og ved å synliggjøre den nye kunsten med produksjoner og visninger på scener, digitalt, i publikasjoner og media. Vi har et omfattende program i Oslo der omkring 2000 årlig er med på å utvikle tekster og tverrfaglig performance. Det skjer i samspill med omkring 50 kunstnere, veiledere og fagpersoner. TekstLab samarbeider årlig med over 40 kunstinstitusjoner, festivaler, offentlige etater, finansielle partnere i Norge og internasjonalt.
Mer om TekstLab, se www.tekstlab.com

 

SISTE SAKER