Seksjonsleder dans - Oslo kulturskole

Søknadsfrist:
29.10.2020

Avd. Kulturskole, Oslo kommune, Kulturetaten

Oslo kulturskole søker en seksjonsleder – fagansvarlig for dans som ønsker å bidra til å videreutvikle kulturskolen til elevenes, kulturlivets og de ansattes beste.

Oslo kulturskole har ca 9.000 elever fordelt på 200 fag og rundt 240 ansatte, og er med det landets største kulturskole i omfang. Fagseksjon dans omfatter i dag ca 40 lærere, en undervisningsinspektør og tre konsulenter. Undervisningen foregår ved egne kulturstasjoner på Grønland og Schous, samt på ca. 80 ulike steder i Oslo.

Seksjonsleder dans har overordnet faglig, økonomisk og administrativt ansvar for fagseksjon dans.
Oslo kulturskole ble våren 2020 omorganisert og inngår sammen med pop senteret og øvingshotellet, i en ny avdeling i kulturetaten.
Avdelingen/ skolens ledergruppe består av avdelingsdirektør og fem seksjonsledere.

Ansvarsområdet for denne stillingen vil være å lede fagseksjon dans og tilhørende fagteam, samt være kulturskolens kontaktperson i noen bydeler inkl. skoler.

Ansvarsområde vil kunne innbyrdes justeres i lederkabalen etter hvert som kulturskolen vokser.

Arbeidsoppgaver

 • Fag – og personalansvar for å sikre høy kvalitet i tilbudet
 • Rekruttering, veiledning og faglig styring
 • Utvikle undervisningstilbud i tråd med forskning innen fagområdet
 • Legge timeplanen for dans i samråd med fagkonsulentene
 • Prosjektledelse, formidling, samarbeid med eksterne aktører
 • Lede fagseksjon og tilhørende team
 • Markedsføre tilbudene i samarbeid med vår grafiske kompetanse
 • Elevopptak / ressurshåndtering innen ansvarsområdet

Kvalifikasjoner

 • Du har faglig relevant høgskoleutdanning innen dans, minimum bachelorgrad med PPU eller tilsvarende
 • Du har i tillegg lederutdanning, og ledererfaring / veiledningserfaring innen pedagogisk utviklingsarbeid
 • Du har erfaring fra drift av tilsvarende offentlig eller privat undervisningsvirksomhet
 • Du har relasjonskompetanse, læreplankompetanse og yrkesetisk kompetanse
 • Du har gode kommunikasjonsferdigheter
 • Du har grunnleggende ferdigheter i bruk av digitale verktøy

Personlige egenskaper

 • Du har evne til å motivere og engasjere ansatte og samarbeidspartnere
 • Du er god til å skape relasjoner og tillit
 • Du er modig, trygg og tydelig
 • Du er fleksibel, visjonær og nytenkende
 • Du jobber strukturert og har overblikk
 • Du er engasjert i faglig samarbeid og utvikling av faget
 • Du er løsningsorientert
 • Du trives med å få resultater gjennom andre

Vi tilbyr

 • Tarifflønn og pensjonsopptjening etter kommunalt avtaleverk
 • Stort kollegium, og faglig nettverk i stadig utvikling
 • Mulighet for å bidra i spennende og utfordrende utviklingsprosesser

Stillingens omfang: Heltid
Stillingsprosent: 100

Søk på stillingen her.

Kontaktinformasjon

Olav Kjøk
ass. avdelingsdirektør
90768653
22059096

Kulturetaten i Oslo kommune har fagansvaret for kunst og kultur i kommunen, og har som oppgave å tilrettelegge for et bredt og mangfoldig kulturtilbud i Oslo. Etaten har også nylig fått ansvaret for fagområdene frivillighet og arrangement i kommunen.
Oslo byarkiv, Popsenteret, Øvingshotellet, Vigelandmuseet, Oslo kommunes kunstsamling, kulturhistoriske eiendommer, Oslo kulturnatt, Oslo kulturskole og økonomitilskudd til kunst og kulturtiltak, ferieleire, frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner og musikkliv er virksomheter og områder som er en del av etatens portefølje.

Kulturetaten, er en etat under Byrådsavdeling for kultur, idrett og frivillighet i Oslo kommune.

Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det.

Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil du i så tilfelle få varsel om.

https://www.oslo.kommune.no

SISTE SAKER