UTLYSNING: Teater Innlandet Ung

Søknadsfrist:
31.10.2020

I samarbeid med Talent Norge og Sparebankstiftelsen Hedmark oppretter Teater Innlandet nå TI Ung. TI Ung er et toårig program for unge talenter innen scenekunst. Fire talenter får muligheten til å videreutvikle seg i trygge rammer ved en ambisiøs scenekunstinstitusjon.

Vi leter etter to skuespillere, en dramatiker og en produsent som vil få 100% stilling med lønn fra teatret. Talentene skal få utvikle seg i samspill med husets ansatte, delta i prosjekter som inngår i teatrets ordinære drift, og arbeide frem egne prosjekter. Hvert talent får egne veiledere, interne og eksterne, og har stor mulighet til å forme sitt eget løp. Oppstart for ordningen er januar 2021.

Teater Innlandet har som mål å være et modig og engasjerende teater hvor publikum kan søke refleksjon, storslåtte opplevelser og underholdning. Teater Innlandet har siden etableringen i 2010 vokst betydelig og etablert seg som en sentral kunstaktør i Innlandet. Teatret turnerer i hele Innlandet; på kulturhus, grendehus og andre spillearenaer, og har nye og tilpassede produksjonslokaler i Hamar kulturhus. Teater Innlandet presenterer både egenproduksjoner og co-produksjoner for de ca. 35 000 publikummerne som hvert år ser teatrets forestillinger. Teatret har for første gang knyttet til seg et ensemble og er i rivende utvikling.

Teater Innlandet Ung – TI Ung

I samarbeid med Talent Norge og Sparebankstiftelsen Hedmark oppretter Teater Innlandet nå TI Ung. TI Ung er et toårig program for unge talenter innen scenekunst. Fire talenter får muligheten til å videreutvikle seg i trygge rammer ved en ambisiøs scenekunstinstitusjon.

Vi leter etter to skuespillere, en dramatiker og en produsent som vil få 100% stilling med lønn fra teatret. Talentene skal få utvikle seg i samspill med husets ansatte, delta i prosjekter som inngår i teatrets ordinære drift, og arbeide frem egne prosjekter. Hvert talent får egne veiledere, interne og eksterne, og har stor mulighet til å forme sitt eget løp. Oppstart for ordningen er januar 2021.

TI Ung vil gi talentene:

 • Mulighet til å utvikle seg og tilegne seg kunnskap, erfaringer og kompetanse på et høyt faglig nivå ved regionens største kunstinstitusjon, og med teatrets faglige ressurser
 • Et fellesskap hvor de kan få sjansen, tilliten og tryggheten til å ta plass og bli sett
 • En god eksponeringsflate med betydning for deres videre karrierer

Talentene:

 • Skal utvikle egne produksjoner med visninger
 • Inngår i teatrets ordinære virksomhet og medvirker i utvalgte produksjoner
 • Blir utfordret i ulike kunst- og kulturuttrykk gjennom studiebesøk, workshops, samarbeidsprosjekt etc.
 • Får egne veiledere som bidrar til faglig utvikling

Kriterier for å søke seg til ordningen:

 • Talentene må være under 25 år, eller fylle 25 i 2021
 • Talentene må ha fullført en relevant utdannelse tilsvarende bachelorgrad. Relevant arbeidserfaring kan veie opp for manglende formell utdanning.
 • Talentene må snakke flytende norsk
 • Talentene må ha fullført sin utdannelse i løpet av de siste to årene, eller ha opparbeidet seg relevant arbeidserfaring på maksimalt tre år
 • Talentene forplikter seg til å delta på hele programmet over to år
 • Talentene forventes å delta aktivt i kunnskapsdeling med øvrige talentutviklingsprogrammer tilknyttet Talent Norge

Søknadsprosess:

Intervjuer/audition gjennomføres i november.

Du søker deg til ordningen ved å sende søknad merket TI Ung (søknadsbrev, CV og dokumentasjon av relevant virke) innen 31. oktober til: soknad@teaterinnlandet.no

Det opprettes egne faglige råd til hvert fagområde, som vil velge ut søkere som går videre til audition/intervjuer. De faglige rådene består av:

Dramatiker: Teatersjef Thorleif Linhave Bamle, dramaturg ved Teater Innlandet Jørgen Strickert, Demian Vitanza, Camara Lundestad Joof og Sunniva Du Mond Nordal

Skuespillere: Teatersjef Thorleif Linhave Bamle, tre skuespillere fra vårt eget ensemble (Tom Styve, Stian Isaksen og Anne Guri Tvedt), og ekstern regissør Simen Hay

Produsent: Produksjonssjef Unni Moløkken, to produsenter ved teatret, og ekstern produsent Maria Mediaas Jørstad

Hva skal søknaden bestå av?

 • Et søknadsbrev (maks 4000 tegn) hvor du skriver kort om deg selv, hvordan du ser på skuespillerens/dramatikerens/produsentens rolle i teatret og hvordan du ser på teatrets rolle i samfunnet
 • CV og dokumentasjon av utdannelse og relevant virke. Du kan maks legge ved fem vedlegg som dokumenterer kunstnerisk virke i tillegg til CV og dokumentasjon på utdanning. De kunstneriske vedleggene må være representative for deg der du er i dag og bør i hovedsak dokumentere nyere arbeider. Legg ved lenker til eventuell musikk og video.
 • Dramatikere må legge ved en egenskrevet tekst på maks ti sider
 • Produsenter som blir innkalt skal gjennom caseoppgaver
 • Skuespillere må legge ved en auditionvideo på maks 3 min med en egenvalgt tekst

Rekrutteringsprosess:

 • Det åpnes for søknader fra 9. oktober, frist for innsending av fullstendig søknad er 31. oktober
 • De ulike faglige råd vil gå gjennom søknadene og velge ut søkere til videre prosess
 • Det avholdes audition/intervjuer på Teater Innlandet i november. Alle som får tilbud om å komme på audition/intervjuer vil få nærmere informasjon om dette i god tid fra prosjektleder for TI Ung.
 • I rekrutteringsarbeidet vil det legges vekt på mangfold

Generelt:

Ufullstendige søknader eller søknader levert etter fristen vil ikke bli vurdert.

Spørsmål om opptak kan sendes til prosjektleder Irene på irene@teaterinnlandet.no eller tlf. 414 65 094.

Teater Innlandet ønsker å satse målrettet på nye talenter, og vi mener at muligheten til å utvikle seg over tid i trygge rammer er en forutsetning for å få en god start på et liv innen scenekunsten. Teatret har tro på at møtet mellom det etablerte og nye stemmer kan føre til en gjensidig utvikling og styrking av vårt felt i vår region.

https://www.teaterinnlandet.no/

SISTE SAKER