Daglig leder - Buskerud Teater

Søknadsfrist:
25.10.2020

Buskerud Teater er en kompetanse-organisasjon for teater i Buskerud med formål å fremme og utvikle amatørteaterarbeidet i fylket.

Vi er en desentralisert virksomhet med fem ansatte. I tillegg til egen stab engasjerer vi frilansinstruktører til mange produksjoner. Vi etablerer nye prosjekter og grupper og skaper nye og ulike samarbeid. Buskerud Teater drifter et stort kostymelager som ligger i Hallingdal.

En levende kultur er i stadig utvikling, og Buskerud Teater er selv i en utvikling der vi strekker oss mot flere måter å arbeide på. Vi skal være en dynamisk aktør i fylkets og regionens kulturliv.

Buskerud Teater har ledig 3-årig prosjektstilling som daglig leder i 100%

Vår daglige leder skal fronte og drifte organisasjonen til beste for teatergruppene og ulike prosjekter i fylket sammen med de ansatte.

Arbeidsoppgaver
• Overordnet administrativt og økonomisk ansvar for Buskerud Teaters virksomhet
• Lede organisasjonens videre utvikling, utarbeide strategiplaner og andre plandokumenter, og
gjennomføre disse i samarbeid med personalet
• Rapport- og søknadsarbeid
• Opprettholde bred kontaktflate med frivillig kulturliv
• Nettverksbygging mot bevilgende myndigheter og samarbeidspartnere nasjonalt og regionalt
• Personalansvar
• Sekretærfunksjon for styret

Ønskede kvalifikasjoner:
Vi søker en person som har lederkompetanse, sans for orden og erfaring med økonomisk styring, strategisk ledelse og personalledelse. Prosjektstyringskompetanse er en fordel. Vi vil legge vekt på gode samarbeidsegenskaper og personlig egnethet. Du er foretaksom og har også evne til å sette
ideene ut i livet, med god sans for lagspill. Forståelse for kulturarbeid og verdien av teater er grunnleggende.

Tiltredelse snarest. Lønn etter avtale.
Nærmere spørsmål om stillingen kan rettes til daglig leder Hanne Brincker, e-post:
hanne@buskerudteater.no, tel.: 975 24 999
Søknad med CV sendes på e-post til post@buskerudteater.no innen 25. oktober.

http://buskerudteater.no/

SISTE SAKER