Teatersjef - Unge Viken Teater

Søknadsfrist:
23.8.2020

Ny scenekunst – nye stemmer – nye arenaer

Unge Viken Teater er et prosjektbasert teater som gir barn og unge scenekunstopplevelser som angår dem, møter dem og åpner opp verden for dem. Utvikling, nytenking og teatrets fleksible struktur, skaper opplevelsen av at det beste teateret kan oppstå når som helst og hvor som helst.

Unge Vikens teatersjef går nå videre til nye utfordringer etter 8 år i rollen, og teatret søker derfor ny kunstnerisk leder. Teatersjefens hovedoppgave er å bygge et repertoar basert på samarbeid med aktører i det frie scenekunstfeltet. Teatersjefen har overordnet ansvar for all programmering av Unge Viken Teaters virksomhet innenfor de til enhver tid gjeldende rammene for teatret, herunder strategiplaner, vedtekter, tilskuddsbrev, budsjett m.m. I samarbeid med teatrets administrative leder skal teatersjefen også utarbeide budsjett, søknader om midler til drift, stå for rapportering av virksomheten og holde styret oppdatert om kunstneriske planer og drift.

Vi ser etter deg som har erfaring med ledelse av kunstneriske prosesser fra relevante virksomheter og prosjekter. Du brenner for scenekunst for barn og unge, og ønsker å styrke statusen i kunst- og kulturfeltet for denne målgruppen. I tillegg har du god erfaring fra arbeid i/med det frie scenekunstfeltet. Du forstår politiske beslutningsprosesser i både kommune, fylke og hos statlige aktører, og kommuniserer svært godt med et bredt spekter av aktører – fra publikumsmålgruppen til myndigheter og politikere. God forståelse for økonomistyring og betydningen for administrative systemer er viktig i rollen. Du har et stort nettverk innen bransjen, og gjerne erfaring fra egen kunstnerisk virksomhet. Kjennskap til forskning- og utviklingsarbeid på scenekunstfeltet er en fordel.

Stillingen er en åremålsstilling på 6 år, med mulighet for forlengelse. Unge Viken Teater ønsker et mangfold i organisasjonen som gjenspeiler befolkningen. Alle som fyller kvalifikasjonskravene oppfordres derfor til å søke, uansett alder, funksjonsevne, kjønn, religion eller etnisk bakgrunn. Unge Viken Teater følger Offentlighetslovens bestemmelser om rett til innsyn i søkerlister. Eventuelt ønske om unntak fra søkerlisten må begrunnes. Dersom unntak ikke innvilges, vil søker få mulighet til å trekke søknaden. Lønn og tiltredelse etter avtale.

For spørsmål om stillingen, kontakt Visindi ved Mona Wille, tlf. 402 15 106, Ingeborg Nyrud, tlf. 404 71 899 eller Atle Ronglan, tlf. 966 27 089, Alle henvendelser behandles konfidensielt, om ønskelig også overfor vår oppdragsgiver i den innledende fasen. Søknad med CV sendes snarest og senest innen 23. august 2020.

Søk stillingen. 

Om virksomheten

Stiftelsen Unge Viken Teater skal bidra til at barn og unge, og de voksne i deres liv, skal få et best mulig teatertilbud. Teateret er dedikert målgruppen 0-25 år. Unge Viken Teater defineres som et utviklingsteater, og er særlig opptatt av å gi scenen til nye stemmer og nye historier i tett samarbeid med aktører innen fri scenekunst, bl.a. gjennom prosjektet «Ung Tekst». Teateret er organisert som prosjektteater og holder til i leide lokaler på Lillestrøm Kultursenter. På ulike scener spilles det årlig samlet for 65.000 publikummere, og det omsettes for 20 millioner kroner. «Teater i barnehagen» og «Den kulturelle skolesekken» er organisasjonens viktigste arenaer. Teateret er medlem av NTO.

Kontaktpersoner:

Mona Wille
Rådgiver – Research & Analyse
mona.wille@visindi.no
+47 402 15 106

Ingeborg Nyrud
Rådgiver – Research & Analyse
ingeborg.nyrud@visindi.no
+47 404 71 899

Atle Ronglan
Partner/Leder Visindi Oslo
atle.ronglan@visindi.no
+47 966 27 089

https://ungeviken.no/

SISTE SAKER