Prosjektleder - Østfold Internasjonale Teater

Søknadsfrist:
20.8.2020

Østfold Internasjonale Teater (ØIT) søker etter en dyktig prosjektleder som skal tilrettelegge og gjennomføre teatrets produksjoner fra idé til forestillinger og turne. Prosjektlederen vil jobbe med både egenproduksjoner, co-produksjoner, gjestespill, residensopphold og turnevirksomhet. ØIT har en kunstnerisk profil som vektlegger stedspesifikk scenekunst og det offentlige rom som spillested, men forestillingene spiller også på etablerte scener og i kulturhus. Planlegging og gjennomføring av fagprogram og sidearrangementer inngår også i stillingen, samt å etablere og videreføre langsiktig samarbeid med relevante samarbeidspartnere som DKS. Prosjektlederen inngår i produksjonsavdelingen, og oppgavene og rollen kan variere i de ulike produksjonene.

Teatret er på utkikk etter en initiativrik og strukturert medarbeider med gode samarbeidsevner og høy faglig kompetanse. Prosjektlederen er bindeleddet mellom teatret og samarbeidende institusjoner, og mellom kunstnere, kommunikasjonsavdelingen, teknisk avdeling og administrasjonen. Stillingen rapporterer til teatersjef.

Arbeidsoppgaver vil være:

 • Planlegge og gjennomføre produksjoner og prosjekter, i samarbeid med kunstnere og teatrets øvrige ansatte.
 • Koordinere ressursene i produksjonene, og sørge for god kommunikasjon internt i prosjektet
 • Forhandle og utarbeide kontrakter med ansatte, engasjerte, spillesteder, samarbeidspartnere og leverandører
 • Planlegge og organisere turneer
 • Sikre at produksjonen gjennomføres innenfor avtalt budsjettramme
 • Noe søknadsskriving og prosjektrapportering
 • Bidra til gode arbeidsrutiner i produksjonsavdelingen og det nystartede teatret
 • Delta i teatrets drift etter behov

Krav til kvalifikasjoner:

 • Minimum tre års høyere utdanning innen relevant felt. Profesjonell praksis/relevant yrkeserfaring kan kompensere for utdanningskravet,
 • Minimum tre års erfaring med produksjonsarbeid

Vi søker en medarbeider som

 • er initiativrik og strukturert med gode samarbeidsevner
 • er tydelig og inkluderende i sin kommunikasjon
 • er nøyaktig og pålitelig
 • har erfaring med forhandlinger og har god kjennskap til tariffer og praksis i feltet
 • er fleksibel og med evne til å tilpasse seg ulike prosjekter og oppgaver, og følge de til enhver tid gjeldende satsningsområder
 • har god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk,
 • har førerkort klasse B

Nettverk og god kjennskap til scenekunstfeltet, både i og utenfor institusjonene er en fordel. Det samme er erfaring med stedsspesifikt arbeid og god kjennskap til kulturfeltet.

Personlig egnethet vil bli vektlagt. Søkeren må regne med en hektisk arbeidshverdag, noe reisevirksomhet og noe arbeid på ettermiddags- og kveldstid.

I henhold til offentlighetsloven §25, kan opplysninger om søker unntas i offentlig søkerliste, dersom søkeren selv ber om det. ØIT er forpliktet til å vurdere meroffentlighet og vil foreta en konkret vurdering av søkernes anmodning om fritak vurdert opp mot de hensyn som taler for offentlighet. Dersom ØIT mener begrunnelsen for fritak ikke er tilstrekkelig, vil søker bli kontaktet slik at det gis mulighet for å trekke søknaden før endelig søkerliste fullføres.

Østfold Internasjonale Teater AS ønsker et mangfold på arbeidsplassen som speiler befolkningen med hensyn til kjønn, alder, funksjonsevne og etnisk bakgrunn, og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke.

Tiltredelse: 1. januar 2021

Ansettelsesform: Fast

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson: Thomas Østgaard, Teatersjef, Mobil 456 84 545

Om arbeidsgiveren

Østfold Internasjonale Teater AS (ØIT) er ett av tre instituasjonsteatre i Viken. ØIT er lokalisert i Fredrikstad og eid av Fredrikstad kommune og Viken fylkeskommune. ØIT har som oppdrag å initiere, skape og formidle scenekunst av høy kunstnerisk kvalitet. Vi er et turnerende teater med lokalt, nasjonalt og internasjonalt nedslagsfelt. I tillegg til sceniske produksjoner for turne i teatre og kulturhus, har ØIT har en særskilt satsning på stedsspesifikk scenekunst, kunst i offentlige rom og tverrsektoriske samarbeid. Som de eneste i Norge er ØIT medlem i det internasjonale nettverket IN SITU European Platform for Artistic Creation in Public Space.

ØIT ble etablert høsten 2019 med oppstart 1.1.2020. Teatret har vært i kontinuerlig drift i andre organisasjonsformer siden 1991 og er nå er inne i en spennende, definerende fase. Teatret har ti ansatte.

http://www.oit.no/

SISTE SAKER