Informasjonsansvarlig - RadArt

Søknadsfrist:
1.8.2020

RadArt – nettverk for fri scenekunst
RadArt arbeider for å styrke og synliggjøre scenekunstfeltet i nord. Vi startet som et kollegialt nettverk for profesjonelle frie scenekunstnere i Tromsø i 2004. I dag har vi ca åtti medlemmer fra hele landsdelen. RadArt initierer en rekke prosjekter med fokus på synliggjøring, profesjonalisering, kompetanseheving og publikumsutvikling.

RadArt har sine kontorlokaler i Rådstua Teaterhus i Tromsø som også er en viktig samarbeidspartner. Her tilbys medlemmene kontorplasser, scenerom, øvingslokaler og et kollegialt fellesskap.

Scenekunstfeltet i nord er inne i en spennende periode. Det arbeides for å skape nye samarbeidsstrukturer, og viljen til å tenke nytt er stor i hele scenekunstfeltet. RadArt samarbeider tett med Dansearena nord om etableringen av et kompetansesenter for hele scenekunstfeltet i landsdelen, hvor målet på sikt er en stabil finansiering, med en stab av medarbeidere som arbeider for å tilrettelegge og bistå det frie scenekunstfeltet i nord.

Sammen starter vi nå prosjekt RadArt OPP som har fokus på utvikling og styrkning av scenekunstfeltets nedslagsfelt og kompetanse, både regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

I den forbindelse søker vi en informasjonsansvarlig. Stillingen krever gode samarbeidsevner og fleksibilitet med noe helg/kveldsarbeid. Noe reiseaktivitet må også påregnes. Stillingen rapporterer til prosjektleder.

Arbeidsoppgaver:
• Skape og iverksette kampanjer, events og andre tiltak for å promotere den frie scenekunsten i nord
• Produsere pressemeldinger og nyhetsbrev
• Produsere og publisere artikler, foto og video for egen hjemmeside, sosiale medier m.m.
• Administrere aktuelle aktiviteter som f.eks. kurs for medlemmer
• Økonomistyring og rapportering av egne prosjekter
• Delta i prosjektmøter

Ønskede egenskaper:
• Utdannelse og relevant arbeidserfaring innen journalistikk, kommunikasjon, tekstproduksjon eller markedsføring
• God formidlingsevne og teft for innholdsproduksjon
• Bør ha kunnskap om sosiale medier, foto og video
• Godt skriftlig og muntlig språk (norsk og engelsk)
• Utadvendt med evne til å bygge nettverk

Vi tilbyr:
• Spennende utfordringer og muligheter til personlig utvikling
• Stor grad av selvstendighet hvor du inngår i et inspirerende og kreativt team
• Mulighet til å være tett på utviklingen av scenekunst i Nord-Norge
• Trivelig kontorplass på Rådstua Teaterhus
• Et sterkt faglig nettverk med høye ambisjoner
• Lønn etter avtale i 50% stilling i prosjektperioden

Hvem ser vi etter?

Vi ser etter deg som får energi av å nå fram med nyhetsstoff fra kultursektoren og nå ut til andre typer lesere enn de som oppsøker kunsten til vanlig. Du elsker å fortelle en god historie, muntlig og skriftlig, og å spre kunnskap som skaper verdi for andre.

Vi forventer at du er en selvdreven, initiativrik og lærevillig lagspiller. Du er strukturert, kreativ og vet å verdsette innhold av høy kvalitet. Du kan jobbe selvstendig med prosjekter og har en uredd tilnærming til å fronte egne ideer og meninger. Det er en fordel om du har interesse og kunnskap om scenekunst.

Tiltredelse 1. september 2020 – 31. desember 2022

Kontaktperson:
Bernt Bjørn, styreleder +47 93025441
Søknad og CV sendes til styreleder@radart.no
Søknadsfrist 1. august 2020
www.radart.no

SISTE SAKER