Kulturskolelærer, teater - Drammen Kulturskole

Søknadsfrist:
19.6.2020
Drammen Kulturskole søker en fleksibel og samarbeidsorientert dramapedagog/teaterlærer i 20% stilling til å undervise våre teaterelever i alderen 6-12 år, fordelt på 3 grupper på mandager på Union Scene.Drammen kulturskole har “Kulturskole for alle” som sin overordnede visjon. Vi har undervisningstilbud innenfor fagområdene musikk, teater, visuell kunst, dans, nysirkus, skapende skriving, animasjon, kreativt verksted og keramikk. Etter kommunesammenslåingen 01.01.2020 har vi tre hovedlokasjoner:  Union Scene på Grønland 60, Rådhuset i Svelvik og Folkets Hus i Krokstadelva. Primærmålgruppe; barn og unge.I henhold til offentleglova kan vi være forpliktet til å offentliggjøre opplysninger om søkere som har bedt om å bli unntatt offentlighet.For å gjenspeile mangfoldet i befolkningen, oppfordrer vi personer med innvandrerbakgrunn til å søke.

For ansettelse i skolen kreves at gyldig politiattest, ikke eldre enn 3 måneder, framlegges før tilsetting, jfr. Opplæringsloven § 10-9 og forskrift § 15. Attest kreves bare av søkere som får tilbud om stilling, og skal derfor ikke legges ved søknaden.

Arbeidsoppgaver

 • Undervisning av elever, inkl. noe regi-arbeid i forbindelse med fremføringer
 • Delta i felles-prosjekter
 • Bidra i forestillinger/konserter m.m.
 • Undervisningen foregår i store grupper som følger: Dramalek fra 6 år, Drama nybegynner/litt øvet, fra 8 år og Drama for viderekommende fra 9 år.
 • Noe av undervisningen kan skje i samarbeid med en annen dramapedagog.
 • Undervisningsdag; mandager.
 • Personalmøter foregår utvalgte fredager kl 9-13
 • Regelmessige seksjonsmøter med scenekunstseksjonen

Kvalifikasjoner

 • Minimum 3-årig teater-/dramapedagogisk utdanning fra høgskole eller universitet
 • Erfaring med undervisning av barn og unge i gruppe
 • For søkere med annen utdanning enn norsk, kreves språkkunnskaper tilsvarende nivå B2. Dette gjelder ikke skandinaviske søkere.

Personlige egenskaper

 • Samarbeidsorientert
 • Selvstendig
 • Fleksibel
 • Positiv
 • Løsningsorientert
 • God til å bygge relasjon til elever og kolleger

Vi tilbyr

 • En spennende jobb i en kulturskole i utvikling
 • Lønn etter gjeldende regulativ
 • Godt arbeidsmiljø og kollegasamarbeid
 • Fokus på tverrfaglig arbeid
 • Mulighet til å bidra i prosessen med å utvikle Kulturskolen
 • En kommune som jobber aktivt med å skape helsefremmende arbeidsplasser
 • Ledere som gir deg utviklingsmuligheter
 • Personlig egnethet vektlegges

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. Prøveundervisning kan også være aktuelt.

 Ansettelsesform: Fast
Kontaktperson:
Line Fredriksdatter, avdelingsleder
Telefon: 971 31 883

Om arbeidsgiveren

Drammen kommune hviler på tre bærebjelker: Et sterkt deltakerdemokrati gjennom aktiv innbyggermedvirkning, tjenester nær innbyggerne og en offensiv stedsutvikling som skaper attraktive lokalsamfunn. Kommunen ligger sentralt til i det nye fylket Viken, og har vel 100 000 innbyggere og rundt 6 500 ansatte.

https://www.drammen.kommune.no/

SISTE SAKER