Kulturskolelærer Sirkus - Drammen kulturskole

Søknadsfrist:
28.5.2020

Drammen kulturskole – kulturskole for alle!

Vår sirkuslærer skal ut i foreldrepermisjon og vi ser etter vikar fra 01.08.20 til 31.07.21 med mulighet for forlengelse.

Drammen kulturskole har undervisningstilbud innenfor fagområdene musikk, teater/drama, visuell kunst, dans, nysirkus, animasjon/film/foto, keramikk og skriveLyst. Vi holder til i flotte lokaler i kulturhuset Union Scene. Vår visjon er; kulturskole for alle! Primærmålgruppe; barn og unge. Sekundærmålgruppe: Alle innbyggere i kommunen. Les mer på vår nettside og følg oss på sosiale medier.

I henhold til offentleglova kan vi være forpliktet til å offentliggjøre opplysninger om søkere som har bedt om å bli unntatt offentlighet.

For å gjenspeile mangfoldet i befolkningen, oppfordrer vi personer med innvandrerbakgrunn til å søke.

For ansettelse i skolen kreves at gyldig politiattest, ikke eldre enn 3 måneder, framlegges før tilsetting, jfr. Opplæringsloven § 10-9 og forskrift § 15. Attest kreves bare av søkere som får tilbud om stilling, og skal derfor ikke legges ved søknaden.

Parallelt med utlysningen av dette vikariatet tilbyr Ullensaker kulturskole et vikariat for samme lærer i en 25% stilling. Personer som ønsker å søke begge vikariater vil bli intervjuet av begge kulturskoler samtidig for en felles vurdering av søker på tvers av kulturskolene. Oppgi gjerne i søknaden om du søker begge stillinger, men søknaden til Ullensaker må sendes direkte dit.

Arbeidsoppgaver

 • Gruppe-undervisning i (Ny)Sirkus, for tiden 3 grupper i alderen 6-15 år
 • Undervisningstidspunkt: torsdager kl 16.30-20.30 (inkludert pause)
 • Forestillingsarbeid
 • Tverrfaglig arbeid
 • Personalmøter på utvalgte fredager kl 9-13 (med forbehold om endring)
 • Seksjonsmøter etter avtale

Kvalifikasjoner

 • Utdanning i Sirkus/Nysirkus og relevant pedagogisk utdanning. Erfaring/realkompetanse tilsvarende disse kvalifikasjonene kan også godkjennes
 • Erfaring fra tilsvarende arbeid
 • God erfaring/resultater med undervisning i grupper
 • For søkere med annen utdanning enn norsk, kreves språkkunnskaper tilsvarende nivå B2. Dette gjelder ikke skandinaviske søkere.

Personlige egenskaper

 • Du er engasjert, kreativ, nytenkende og løsningsorientert.
 • Du evner å skape gode relasjoner til både elever, foreldre og kolleger.
 • Du er fleksibel og har gode samarbeidsevner.
 • Du ønsker å bidra til Drammen kulturskoles visjon om en “Kulturskole for alle!”
 • Du er inkluderende
 • Du er fleksibel og tilrettelegger undervisningen din etter forholdene

Vi tilbyr

 • En spennende jobb i en kulturskole i utvikling
 • Mulighet til å bidra i prosessen med å utvikle Kulturskolen mot visjonen «Kulturskole for alle!»
 • Godt arbeidsmiljø og kollegasamarbeid
 • Fokus på tverrfaglig arbeid
 • En kommune som jobber aktivt med å skape helsefremmende arbeidsplasser
 • Lønn: Sentralt lønns- og stillingsregulativ

Heltid / Deltid: Deltid
Ansettelsesform: Vikariat
Stillingsprosent: 20
Startdato: 01.08.2020
Sluttdato: 31.07.2021

Kontaktperson:

Fredriksdatter, Line
Avdelingsleder
Tlf.: 971 31 883

https://www.drammen.kommune.no/

Drammen kommune hviler på tre bærebjelker: Et sterkt deltakerdemokrati gjennom aktiv innbyggermedvirkning, tjenester nær innbyggerne og en offensiv stedsutvikling som skaper attraktive lokalsamfunn. Kommunen ligger sentralt til i det nye fylket Viken, og har vel 100 000 innbyggere og rundt 6 500 ansatte.

SISTE SAKER