Førstelektor/høyskolelektor – teoretiske regi-, manus-, og teaterhistoriefag - NSKI Høyskole

Søknadsfrist:
24.4.2020

NSKI Høyskole søker en førstelektor / høyskolelektor i en 50-100% stilling til å undervise i teoretiske regi-, manus- og teaterhistorie fag. Det kan bli aktuelt å dele stillingen i to dersom flere søkere innehar ulike kvalifikasjoner.

Om NSKI Høyskole

NSKI Høyskole er en privat kunstfaglig utdanningsinstitusjon med studiested sentralt i Oslo. NSKI tilbyr fire høyskoleakkrediterte bachelorutdanninger; i skuespillerfag, musikkteater, manus og regi, og er den eneste høyskolen i Skandinavia der den amerikanske skuespillerteknikken Method Acting ligger til grunn.

Skolen ble først etablert som fagskole i 2009, og i 2015 fikk vi vår første akkrediterte bachelorutdanning i skuespillerfag. Per dags dato har vi ca. 130 studenter og ca. 25 undervisere og lærere tilknyttet skolen. Fagmiljøet og administrasjonen har bred bakgrunn fra film-, tv-, teater og musikkteaterbransjen.

Om stillingen

 • Kunstfaglig undervisningsstilling i teorifag og regi/manusfag
 • 50-100 % stilling med oppstart august 2020.
 • Undervisning på hverdager i tidsrommet fra kl. 09:00 til kl. 16:30.
 • Arbeidssted i Oslo

Vi søker en engasjert, selvstendig og motivert medarbeider med god arbeidskapasitet og gjennomføringsevne. Det skal undervises i følgende fag på bachelornivå:

Teorifag:

 • Teaterhistorie 1.år
 • Musikalhistorie 1. år
 • Historiefortelling 1.år

Regi/manusfag:

 • Manusanalyse 1.år
 • Teaterregi 2.år

Flere fag kan tillegges stillingen, avhengig av kvalifikasjoner.

Arbeidsoppgaver

 • Utvikle, planlegge og gjennomføre undervisning.
 • Veiledning og vurdering av praktiske prosjekter.
 • Vurdering av skriftlige arbeider.
 • Deltakelse på lærermøter og andre faglige arrangementer.
 • Deltakelse og bidrag i skolens FoU-komité.
 • Administrative oppgaver kan tillegges stillingen.

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning på minimum mastergradsnivå, og fortrinnsvis førstestillingskompetanse.
 • UH-PED eller annen pedagogisk kompetanse.
 • Erfaring med undervisning/veiledning på høgskole/universitetsnivå.
 • Erfaring fra film-, tv-, teater- eller musikkteaterbransjen.
 • Gode kommunikasjonsevner.

Har du ikke relevant pedagogisk kompetanse, må du ved fast ansettelse forplikte deg til å gjennomføre program for pedagogisk basiskompetanse eller lignende innen to år.

Det bes om at følgende dokumenter vedlegges søknaden:

 • CV, attester og alle sider av vitnemål
 • Dokumentasjon på undervisningskompetanse (eksempelvis egne undervisningsopplegg, studieplaner, eksamensarbeid, undervisningsadministrasjon og lignende)
 • Publikasjonsliste
 • Inntil 5 forskningsarbeider eller publikasjoner

Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk.

Søknadsfristen er fredag 24. april 2020. Send CV, søknad og annen dokumentasjon til kontakt@nski.no og merk søknaden «Søknad førstelektor/høyskolelektor».

Kontaktperson
Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til studiekoordinator Ada Moe Fause på ada@nski.no eller tlf. 400 65 006.

https://www.nski.no/

SISTE SAKER