Kommunikasjonsansvarlig - Østfold Internasjonale Teater

Søknadsfrist:
26.3.2020

Østfold Internasjonale Teater er på utkikk etter en motivert, initiativrik og strukturert medarbeider med gode samarbeidsevner og høy faglig kompetanse. Teatret er inne i en periode med store forandringer, og kommunikasjonssansvarlig vil være sentral i arbeidet med å etablere og implementere nye rutiner og strategier for formidling av forestillinger, fagdager og andre aktiviteter, samt internkommunikasjon. Kommunikasjonssansvarlig rapporterer til teatersjef.

Arbeidsoppgaver vil være:

Kommunikasjonsstrategi:

 • Utarbeide kommunikasjonsstrategi for teatret og den enkelte produksjon i tråd med kunstnerisk visjon og i samarbeid med teatersjef og andre kunstnerisk ansvarlige
 • Videreføre arbeidet fra identitetsprosessen, med implementering av nye nettsider og grafisk profil
 • Gjennomføre strategier for formidling og markedsføring på ulike plattformer
 • Utarbeide og videreutvikle rutiner, systemer og struktur for god kommunikasjonsflyt internt i organisasjonen.

Publikumsbygging og CRM:

 • Vedlikeholde og utarbeide strategier for publikumsbygging og -utvikling
 • Ansvarlig for utsendelse av nyhetsbrev
 • Medansvarlig for aktuelle sidearrangementer knyttet til teatrets produksjoner
 • Drift og vedlikehold av publikums-/ kontaktdatabase

Web og SoMe:

 • Redaktør for teatrets hjemmesider
 • Ansvarlig for innholdsproduksjon med tekst, bilde og film for publisering på våre nettsider.
 • Ansvar for organisk drift av SoMe-kanaler
 • Planlegge og gjennomføre strategier for sosiale medier i samarbeid med kunstnerisk ansvarlig, produsenter og markedsansvarlig

Pressearbeid – og påvirkning, ekstern kommunikasjon:

 • Utarbeide pressemeldinger og holde i pressearbeid mtp. teaterproduksjoner og andre pressebudskap
 • Vedlikehold av pressekontakter i database
 • Svare på henvendelser fra offentligheten i samarbeid med teatersjef

Dokumentasjon/arkiv:

 • Ansvar for å sikre god dokumentasjon av forestillinger og verk.

Kvalifikasjonskrav

 • Relevant høyskole- eller universitetsutdannelse, fortrinnsvis på masternivå innen markedsføring, digital medieproduksjon, kommunikasjon, journalistikk, eller annen relevant linje.
 • Relevant arbeidserfaring kan kompensere for utdanningskravet.

Ønskede kvalifikasjoner

 • Relevant erfaring innen markedsføring , kommunikasjon, journalistikk, mediebransjen eller annen relevant sektor, gjerne kulturrelatert
 • Analytisk innsikt og forståelse
 • God relasjonsbygger
 • Erfaring fra og god kunnskap om pressearbeid
 • Erfaring fra drift og håndtering av sosiale medier
 • Meget god skriftlig og muntlig formuleringsevne på norsk og engelsk
 • Kompetanse på utvikling av identitet/konsept
 • Kompetanse på film, foto og bilderedigering
 • God forståelse for teknologi og hvordan vi kommuniserer i dagens samfunn.
 • Webkompetanse
 • Kompetanse på kulturfeltet
 • Førerkort klasse B er en fordel
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt. Søkeren må regne med en hektisk arbeidshverdag og noe reisevirksomhet og kvelds- og helgearbeid. Lønn etter avtale.

Ansettelsesform: Fast

Kortfattet søknadsbrev og CV lastes opp her. Aktuelle søkere blir innkalt til intervju, hvor attester og referanser medbringes.

Ansettelsen skjer på de vilkår og med de plikter som fremgår av gjeldende lover, reglement og avtaler. Vi gjør oppmerksom på at navn til søkere til stilling i Østfold Internasjonale Teater AS kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, jfr. offentlighetsloven § 25.

Østfold Internasjonale Teater ønsker et mangfold på arbeidsplassene som speiler befolkningen med hensyn til kjønn, alder, funksjonsevne og etnisk bakgrunn, og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke.

Om arbeidsgiveren
Østfold Internasjonale Teater AS er ett av tre institusjonsteatre i Viken. Selskapet ble etablert høsten 2019 med oppstart 1.1.2020. Teatret har vært i kontinuerlig drift i andre organisasjonsformer siden 1991, med skiftende oppgaver og satsningsområder.

Østfold Internasjonale Teater har som oppdrag å initiere, skape og formidle scenekunst av høy kunstnerisk kvalitet. Vi er et turnerende teater med lokalt, nasjonalt og internasjonalt nedslagsfelt. Som de eneste i Norge er Østfold Internasjonale Teater medlem i det internasjonale nettverket IN SITU – European Platform for Artistic Creation in Public Space, og har en særskilt satsning på stedsspesifikk scenekunst og kunst i offentlige rom. I tillegg produserer vi sceniske produksjoner for turné i teatre og kulturhus.

Østfold Internasjonale Teater er lokalisert på Værste i Fredrikstad, og eies av Fredrikstad kommune og Viken fylkeskommune. Teatret er inne i en spennende og definerende fase, der vi p.t. har en pågående identitetsprosess med utforming av visuell identitet og etablering av nye nettsider. Teatret vil i løpet av 2020 ha 10 ansatte.

Spørsmål om stillingen
Kontaktperson: Thomas Østgaard, Teatersjef, Telefon 456 84 545

http://www.oit.no/

 

SISTE SAKER