Teatersjef - Teater Ibsen

Søknadsfrist:
20.3.2020

Vi søker etter en teatersjef med høye ambisjoner om å skape teateropplevelser for et bredt publikum i Vestfold og Telemark.

Vi ønsker en erfaren kunstnerisk leder med klare ambisjoner på teaterets vegne. Teatersjefen må være samlende og inkluderende, ha gode kommunikasjonsferdigheter og være en tydelig og god ambassadør for teateret.

Stillingen er et åremål på 4 år med mulighet for forlengelse. Stillingen er ledig 100 % fra 1. august 2021 med behov for programplanlegging fra høsten 2020 etter nærmere avtale. Teatersjefen har ansvar for planlegging og oppfølging av all kunstnerisk aktivitet innenfor de økonomiske rammene styret har fastlagt.

Teatersjefen er en del av teatrets ledergruppe, og er leder for kunstnerisk råd.

Teater Ibsens strategi har fokus på økt synlighet, merkevarebygging og publikumsutvikling.
Derfor ønsker vi at vår nye teatersjef skal:

• Sørge for høyt kunstnerisk nivå på våre forestillinger.

• Sikre at publikum opplever teatret som en viktig samfunnsaktør, og sørge for et repertoar som samlet gir opplevelser for alle i vår region.

• Videreutvikle Teater Ibsen som en viktig arena og aktør for kulturutvikling i regionen.

• Sikre et godt teatertilbud til barn og unge.

• Bidra til å utvikle vårt internasjonale arbeid gjennom Ibsen Awards.

• Sørge for at Ibsens dramatikk er en viktig del av teaterets virksomhet.

Lønn og øvrige vilkår etter avtale.

Vi gjør oppmerksom på at teatret har offentlige søkerlister. Søker kan be om å bli unntatt offentlighet, men må begrunne dette skriftlig, jfr offentleglova §25.

Arbeidsgiver: Telemark og Vestfold Regionteater AS
Ansettelsesform: Engasjement

Søknadsskjema finner du her.

Om arbeidsgiveren
Teater Ibsen er regionteater for Vestfold og Telemark. Teateret har sin hovedarena på Klosterøya i Skien og turnerer i tillegg i Vestfold og Telemark. Teater Ibsen har en fast stab på 18 medarbeidere og sysselsetter ca. 27 årsverk.

Spørsmål om stillingen
Svein Kristian Waale, Styreleder, Mobil 922 05 202
Christin Normann, Mobil 909 43 610

http://www.teateribsen.no/

SISTE SAKER