Sceneinstruktør i Vesterålen - Scenekunst i Nordland

Søknadsfrist:
12.1.2020

Scenekunst i Nordland (SiN) inngår i Scene8 ved Kultur, miljø- og folkehelsetaten. Etaten har ansvar for tjenester, forvaltning og utvikling innen hele det tradisjonelle kulturfeltet: visuell kunst, film, teater, festivaler, frivillige organisasjoner kunst- og kulturformidling til barn og unge, nordnorsk kulturavtale, Barentssamarbeidet og annet internasjonalt samarbeid innen kultur.

I Scene8 finner du Scenekunst i Nordland sammen med Den kulturelle skolesekken i Nordland, Musikk i Nordland, Ung/UKM og Figurteatret i Nordland.

Nordland fylke har en rik og variert sceneaktivitet. Miljøet er stimulerende og framtidsrettet. I samarbeid med kommunene har fylkeskommunen etablert et nettverk av syv profesjonelle sceneinstruktører, som i det vesentlige arbeider i amatørmiljøene. SiNs oppgaver er mye rettet mot barn og unge, men også mot oppfølging av frie grupper og ensembler.

Stillingens ansvars- og fagområde:

 • Yte teaterfaglige tjenester i henhold til halvårsplan for sceneinstruktøren i Vesterålen. Primært vil arbeidsoppgavene være i Vesterålen, men enkelte prosjekt kan også bli å finne sted i andre deler av Nordland. Kontorsted er Sortland
 • Vi tilbyr i hovedsak regihjelp, men kan også fungere som støttende konsulenter på andre produksjonsområder
 • Vi er tilgjengelig for alle amatører, skoler, kor og andre lag og foreninger i deltakerkommunene, men går også inn i samarbeidsprosjekt med andre kulturinstitusjoner i fylket, særlig når det kommer til arbeid i sjiktet profesjonell/amatør

Utdanning og erfaring:

 • Vi legger vekt på relevant høyere utdanning innen scenekunst
 • Bred praktisk erfaring fra arbeid med scenekunst kan kompensere for høyere utdanning

Personlige egenskaper:

 • Til stillingen søker vi en utadvendt, initiativrik og kreativ person, som også kan tenke nytt og til tider ta utradisjonelle veier. Vi legger også stor vekt på samarbeidsevne og planmessighet i arbeidet.
 • Vi legger stor vekt på personlige egenskaper som er med på å skape trygghet og tillit hos dem man jobber med.
 • Du vil inngå i instruktørnettverket som ledes av fylkeskommunens scenekunstleder.
 • Du må ha førerkort, disponere bil og være forberedt på mye reising samt kvelds- og helgearbeid. Det praktiseres gode avspaseringsvilkår i forhold til dette.

Ansettelsesform: Fast
Heltid/deltid: Heltid

Sentrale nettsider og dokumenter:

Organisasjonspolitikk
www.scene8.no
Vesterålen regionråd kulturutvalget

Som ansatt hos oss får du:

 • Utfordrende oppgaver i et utviklende arbeidsmiljø
 • En raus organisasjonskultur hvor vi vil hverandre vel, ser hverandre og bidrar til fellesskapet
 • Lønn- og arbeidsvilkår etter avtale
 • Offentlig pensjonsordning og gode forsikringsvilkår

Tiltredelse:

Vi ønsker å tilsette så snart som mulig, men vi er åpen for dialog om vi finner den rette.

Ytterligere informasjon om stillingen:

Scenekunstleder Tor-Ove Karlsen mobil 951 91 215
Epost: torkar@nfk.no

Søk stillingen:

Søknad sendes via elektronisk søknadsskjema. CV fylles inn i søknadsskjemaet, i stedet for å legge den som vedlegg. Vitnemål og attester medbringes til eventuelt intervju.

Vi gjør oppmerksom på at alle våre søkere kommer på offentlig søkerliste, jf. offentlighetslova § 25. Fritak fra offentliggjøring gjøres bare unntaksvis, og må begrunnes i søknaden.

Vi ønsker deg velkommen som søker! Søk på stillingen

SISTE SAKER