NORSK DRAMATIKKFESTIVAL ØNSKER TEKSTER TIL FESTIVALEN I 2021! FRIST FOR INNSENDING: 30. JANUAR 2020.

Søknadsfrist:
30.1.2020

Du finner all informasjon på våre nettsider: http://dramatikkfestivalen.no/?page_id=529

SISTE SAKER