Dansepedagog med førstestillingskompetanse - Høyskolen Kristiania

Søknadsfrist:
10.12.2019

Om Høyskolen Kristiania
Høyskolen Kristiania (HK) er en akkreditert høyskole og stiftelse med 10 000 studenter og 580 ansatte, fordelt på campuser i Oslo og Bergen. HK består i dag av School of Arts, Design, and Media, School of Communication, Leadership, and Marketing, School of Economics, Innovation and Technology og School of Health and Sciences. Alt overskudd i stiftelsen går tilbake til høyskolen, og blir investert til det beste for studentene. Vi har hatt en formidabel vekst de senere årene, men vi skal videre. Ambisjonen er å bli Norges første arbeidslivsuniversitet, og vi håper du har lyst til å være med på denne reisen.

Om Instituttet Musikkteaterhøyskolen, School of Arts, Design, and Media
Musikkteaterhøyskolen tilbyr i dag en treårig bachelorutdanning i musikkteater og er en av fem institutter som er knyttet til School of Arts, Design, and Media (SADM). SADM er med sine 1600 studenter og 120 faglige årsverk det største kreative og kunstfaglige miljøet på universitets- og høyskolenivå i Norge, og består i tillegg til Musikkteaterhøyskolen av Westerdals institutt for Kommunikasjon og Design, Westerdals institutt for film og media, Institutt for scenekunst, musikk og studio og Instituttet Dansehøyskolen. Utdannelsene er preget av en tett relasjon til praksisfeltet (profesjons- og arbeidsliv), og fagenes viten- og kunnskapsproduksjon er nært knyttet til både forskning og praksis. Musikkteaterhøyskolen har ligget i tet på studiebarometeret for læringsmiljø de siste årene, og kjennetegnes ved et svært godt, inkluderende og faglig utforskende arbeidsmiljø. Skolen holder til i Trondheimsveien 137, men vil i løpet av 2021 samlokaliseres med de andre utdanningene i nye lokaler ved nedre del av Akerselva.

Om stillingen
Høyskolen Kristiania, instituttet Musikkteaterhøyskolen søker etter en dansepedagog med faglig forankring i jazzdans og musikkteater i 100% stilling, fast ansettelse. Vi søker etter en pedagog med førstestillingskompetanse, minimum førsteamanuensis eller førstelektor.
Stillingen består av undervisning, samt forskning og planlegging/administrasjon. Undervisningen ved instituttet foregår på norsk, nordisk og engelsk.

Arbeidsoppgaver

 • Planlegging, undervisning og veiledning i jazzdans og ulike musikkteaterprosjekter/produksjoner
 • Kunstnerisk utviklingsarbeid, og forskning samt kunnskapsformidling innenfor dans og musikkteaterfaget. Andel kunstnerisk utviklingsarbeid i stillingen, avklares med instituttleder iht. særavtale.
 • Planlegging og administrasjon av prosjekter som gjennomføres i studieprogrammet
 • Stillinger innebærer tett samarbeid med de andre faglige ansatte i studieprogrammet, og det er en fordel med erfaring med eller god kjennskap til musikkteater og fagfeltene sang og skuespill. Stillingen inneholder også en andel forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid, hvor arbeidstaker i stor grad er med på å definere egne oppgaver knyttet til dette.
 • Den som tilsettes må være forberedt på organisatoriske og arbeidsmessige endringer. Det kan være aktuelt med endring av arbeidsoppgaver på grunn av fremtidig utvikling av studieprogrammer ved avdelingen.

Nødvendige kvalifikasjoner:

 • Må ha oppdatert realkompetanse og erfaring fra jazzdans i musikkteater
 • God metodisk forståelse
 • Erfaring fra undervisning på flere nivå, fra voksne nybegynnere til profesjonelle
 • Allsidighet og evne til å undervise flere stilarter
 • Evne til å se og videreutvikle jazzdansmetodikken i møte med musikkteateret i dag

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Erfaring fra eller interesse for forsknings- og kunstnerisk utviklingsarbeid
 • Erfaring fra eller interesse for utvikling av ny undervisningsmetodikk innen musikkteaterfeltet
 • Erfaring fra undervisningsledelse og/eller prosjektledelse
 • Erfaring som skapende/medskapende i musikkteater
 • Gode lese og skriveferdigheter både på norsk og engelsk
 • Internasjonalt/skandinavisk faglig nettverk

Personlige egenskaper:

 • Fleksibel og gode samarbeidsevner
 • Selvstendighet og pålitelighet
 • Evne til å bidra til et stimulerende læringsmiljø og godt sosialt klima
 • Omstillingsdyktig
 • Fremoverrettet med visjoner og tanker om utvikling av fagfeltet, både kunstnerisk og undervisningsmetodisk

Det blir lagt stor vekt på personlig egnethet for stillingen

Søkere må i tillegg til søknadsbrev og CV, sende bekreftelse på eventuelt oppnådd kvalifikasjon til førstekompetansestilling. Aktuelle kandidater vil bli invitert til intervju og prøveklasse.

Det vises til de generelle kompetansekrav for førstelektor og førsteamanuensis som framgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger, spesielt § 1-4 og § 1-5. Søkeren må sette seg inn i kravene som gjelder for den stilling de søker.

Søkere bør kunne dokumentere pedagogisk og didaktisk kompetanse knyttet til høyere utdanning og grunnleggende ferdigheter innenfor planlegging, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning. Søkere som ved tilsetting ikke har slik bakgrunn må forplikte seg til å gjennomføre høyskolens program for pedagogisk basiskompetanse (15 studiepoeng) innen to år.

Dersom det ikke melder seg søkere som er kvalifisert for fast tilsetting som førsteamanuensis/ førstelektor, kan en søker bli tilsatt for en midlertidig periode på inntil tre år dersom det sakkyndige utvalget finner at vedkommende har forutsetninger for å skaffe seg de nødvendige kvalifikasjonene innen denne tid, jf. uhl.§ 6-5 (2). Ny sakkyndig vurdering vil bli gjennomført innen utløpet av denne perioden.?Det vil kunne gjennomføres kommisjonsvurdering på aktuelle kandidater.

Høyskolen Kristiania har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning, som gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Menn oppfordres derfor til å søke.
Potensielle søkere kan kontakte stedfortredende instituttleder Johanne Karen Hagen på johannekaren.hagen@kristiania.no, tlf. 90116935.
Kun søknader som kommer via vår søknadsportal  vil bli vurdert.

Arbeidsgiver: Høyskolen Kristiania- Ernst G Mortensens Stiftelse
Varighet: Fast

Om arbeidsgiveren
Høyskolen Kristiania har et spennende utdanningstilbud innen ledelse, organisasjon, markedsføring, kommunikasjon, innovasjon, teknologi, forebyggende helsefag og en rekke kreative fag ? fordelt på campuser i Oslo og Bergen. Vi har i tillegg nettstudier og er en akkreditert høyskole med solid økonomi. Alt overskudd i stiftelsen går tilbake til høyskolen, og blir investert til det beste for studentene. Høyskolen Kristiania er en stiftelse med 10 000 studenter og 580 ansatte. Vi har hatt en formidabel vekst de senere årene, men vi skal videre. Ambisjonen er å bli Norges første arbeidslivsuniversitet, og vi håper du har lyst til å være med på denne reisen.

Tiltredelse: 15.April 2020

https://kristiania.no/

SISTE SAKER