Prosjektleder - Norske Dansekunstnere (NoDa)

Søknadsfrist:
15.11.2019

Norske Dansekunstnere søker en prosjektleder som kan forvalte Nydans AS, og arbeidet med å få på plass et nytt prøve- og produksjonslokale for dansekunsten i Oslo. Personen vil jobbe tett med politisk ledelse i Norske Dansekunstnere, men er ansvarlig for at prosessen effektueres og drives videre. De søker en person til en prosentvis prosjektbasert stilling over en tidsbegrenset periode. Frist er 15. november.

Stillingens størrelse og lengde defineres av personens kvalifikasjoner og kapasitet. Vi anser en oppstartsfase på 3 måneder. Forlengelse av prosjektstillingen vil bli vurdert etter behov, og i sammenheng med prosjektutviklingen.

Stillingen som prosjektleder innebærer en høy grad av fleksibilitet da arbeidsmengden og arbeidsoppgavene vil variere en god del. Vi søker etter en raus, dedikert person som kan jobbe selvstendig, men også forholde seg til teamarbeid.

Bakgrunn for stillingen:
I mai 2019 la Oslo Kommune frem rapporten Oslos kulturelle infrastruktur – Kartlegging av produksjons- og visningslokaler for profesjonelle kunstnere, scenekunstnere og musikere . Kartleggingen viser at dansekunsten i Oslo er i en prekært dårlig situasjon. Forbundet har siden 2018 jobbet med nye lokaler til dansekunsten i Oslo, og ble på generalforsamlingen 2019 bedt spesifikt om å intensivere dette arbeidet.

I juni 2019 overtok Norske Dansekunstnere driften av det sovende selskapet Nydans AS. Norske Dansekunstnere vil bruke selskapet Nydans AS som en fødselshjelp til å etablere prøve- og produksjonslokaler for dansekunsten i Oslo. Norske Dansekunstnere vil trekke seg ut av driften av dette huset, så fort det er etablert med egen administrasjon og nytt styre.

Prosjektlederens oppgaver:

 • Planlegging og gjennomføring av prosjektet.
 • Behovsanalyse
 • Finansieringsplan – budsjett/likviditetsanalyse
 • Struktur
 • Kommunikasjon med dansefeltet i Oslo
 • Kommunikasjon med Oslo Kommune, Kulturetaten, kulturpolitisk ledelse.
 • Kommunikasjon med andre interesserte parter – arkitekter / mulige utleiere.
 • Strategi og søknadsarbeid opp mot Oslo kommune
 • Strategi og søknadsarbeid opp mot Kulturdepartementet
 • Ansvar for selskapets nåværende økonomi

Ønskelige kvalifikasjoner og personlige egenskaper:

 • Kunnskap om, og erfaring fra prosjektledelse
 • Evne til å styre og lede et prosjekt på egenhånd
 • God gjennomføringsevne
 • Gode skriftlige/muntlige kommunikasjonsferdigheter
 • Økonomisk forståelse / kunnskap om budsjettering

CV og søknad sendes inn per søknadsskjema.
Kan også sendes manuelt til info@norskedansekunstnere.no

Om arbeidsgiveren

Norske Dansekunstnere samler 950 kunstnere og er et nasjonalt fag- og kunstnerforbund for dansere, koreografer og pedagoger. Medlemmene har et profesjonelt virke av sammensatt karakter og med bred individuell egenart innenfor scenekunstfeltet.

https://norskedansekunstnere.no/

SISTE SAKER