Rådgiver/ seniorrådgiver til amatørteaterfeltet - Kulturrådet

Søknadsfrist:
17.10.2019

 

Det er ledig en 50 % midlertidig stilling til 30.06.21 for utvikling og forvaltning av tilskuddsordninger for amatørteaterfeltet.

Stillingen er plassert i Kunstavdelingens Seksjon for scenekunst. Seksjonen har blant annet ansvar for forvaltning og utvikling av produksjons- og formidlingsordninger for det profesjonelle frie scenekunstfeltet. Seksjon for scenekunst er også rådgiver for Kulturdepartementet i spørsmål som angår scenekunstfeltet.

Fra 2019 har Kulturrådet overtatt forvaltningsansvaret for drifts- og prosjekttilskudd til amatørteaterfeltet. Kulturrådets arbeid med amatørteater omfatter forvaltning av tilskuddsordningen for nasjonale aktører i amatørteaterfeltet, tilskuddsordningen for historiske spill og tilskuddsordningen for amatørteateraktivitet i grupper.

Arbeidsoppgaver
• Utvikling og tilpassing av tilskuddsordningene
• Opprettholde og utvikle god dialog med amatørteaterfeltet
• Saks- og søknadsbehandling
• Kontakt med søkere, fagmiljøer og publikum
• Veiledning og rådgivning til søkere
• Videreutvikle Kulturrådets generelle arbeid med tilskuddsordninger for frivillighetsområdet,
• Budsjettoppfølging for egne ansvarsområder og avsetninger
• Bidra aktivt til samarbeid på tvers av avdelinger og seksjoner
• Andre forefallende oppgaver

Utviklingen av seksjonen blir løpende vurdert og stillingens innhold kan endres.

Kvalifikasjoner
• Relevant høyere utdanning fra universitet eller høgskole. Særlig relevant arbeidserfaring kan kompensere for utdanningskravet
• Scenekunstfaglig kompetanse samt kunnskap om amatørteater og frivillighet.
• Kunnskap om norsk kultursektor og kulturpolitikk.
• Erfaring fra offentlig forvaltning

Egenskaper
• Evne til å arbeide strukturert, analytisk og selvstendig, og til å sette seg raskt inn i nye problemstillinger
• Løsnings- og resultatorientert med evne til nytenkning
• Evne til nettverksbygging og samarbeid i team
• Gode muntlige og skriftlige kommunikasjonsferdigheter

Du må identifisere deg med Kulturrådets verdier: Åpenhet, nysgjerrighet og integritet.

Mulighet for snarlig tiltredelse vil bli vektlagt.

Arbeid ved siden av stillingen må ikke komme i konflikt med arbeidet i Kulturrådet.

Vi tilbyr
• et aktivt og positivt arbeidsmiljø, mulighet til å bidra i arbeidet med fornying og forbedring av offentlige tjenester og å bli del av Norges ledende fagmiljø for kunst og kultur.
• fleksibel arbeidstid, trening i arbeidstiden og moderne lokaler sentralt i Oslo
• gode pensjons- og forsikringsordninger i Statens pensjonskasse

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, stillingskode 1434 rådgiver/1364
seniorrådgiver, fra kr 496 000 til 627 700. For særlig kvalifiserte kandidater kan høyere lønn vurderes. Fra brutto lønn trekkes 2 % medlemsinnskudd til Statens pensjonskasse.

Andre opplysninger
Kulturrådet er en IA-virksomhet, og ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen og tar hensyn til kjønn, alder og personer med minoritetsbakgrunn i sammensetningen av medarbeidere i administrasjonen.

Vi deltar i statens inkluderingsdugnad og vil gjerne ha søknad også fra deg som har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, men som ellers fyller kvalifikasjonskravene til stillingen. Det gjøres oppmerksom på at opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, kan brukes til rapporteringsformål.

Det er kun søknader gjennom vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.no som vil komme i betraktning. Søknadsskjemaet finner du her.

Kontaktpersoner
For nærmere opplysninger om stillingen kontakt seksjonssjef Yrjan Svarva på tlf. 92647654 eller e-post yrjan.svarva@kulturradet.no.

 

SISTE SAKER