Produsent - De Utvalgte

Søknadsfrist:
1.11.2019
  • oppstart 1. januar 2020

De Utvalgte er et scenekunstkompani stiftet i Oslo i 1994 som har i dag består av 4 faste medlemmer. Vi arbeider med samtidsteater, og har alltid jobbet tverrestetisk i samarbeid med andre kunstnere og fagfolk i våre produksjoner.

Våre forestillinger beveger seg i grenselandet mellom teater, billedkunst og performance der vi sammenstiller egenproduserte virkemidler som tekst, video, lyd og musikk. I det kunstneriske utviklingsarbeidet søker vi stadig nye uttrykksformer og å utvikle ny teknologi for produksjon og visning av scenekunst.
De Utvalgte har produksjons- og kontorlokaler på Nesodden, og våre forestillinger vises både nasjonalt og internasjonalt. Kompaniet har siden 2014 mottatt basisfinansiering fra Kulturrådet.

Vi søker om produsent i 50- 80 % fast stilling avhengig av produsentens kvalifikasjoner og kapasitet.
Stillingen som produsent innebærer en høy grad av fleksibilitet da arbeidsmengden og arbeidsoppgavene kan variere en god del. Vi søker etter en raus, dedikert produsent og medarbeider som kan jobbe i team og selvstendig.
Produsentens arbeidsoppgaver:
• Planlegging og gjennomføring av prosjekter og turnévirksomhet
• Promotering, nettverksarbeid og salg av forestillinger
• Representere De Utvalgte utad
• Strategi- og søknadsarbeid, samt oppfølging mot bevilgende myndigheter
• Kommunikasjonsarbeid
• Ansvar for økonomisk drift og oppfølging av regnskap
Ønskelige kvalifikasjoner og personlige egenskaper:
• Kunnskap om, og erfaring fra produksjonsarbeid i kunst/scenekunstfeltet
• Erfaring med internasjonalt arbeid
• Kompetanse innenfor administrasjon, prosjektstyring og økonomi
• Evne til å styre og ha oversikt over flere prosjekter samtidig
• Gode skriftlige/muntlige kommunikasjonsferdigheter og språkkunnskaper (minimum norsk og engelsk)
• God gjennomføringsevne
• Utadvendt med gode samarbeidsevner
• Personlig egnethet vil bli vektlagt

Lønn etter avtale. Reiser og noe kvelds- og helgejobbing må påberegnes, spesielt under produksjon og forestillingsavvikling. 6 mnd. prøvetid. Betingelser kan diskuteres nærmere ved intervju.

Send oppdatert cv og en kort beskrivelse av deg selv og din motivasjon for arbeidet. til: post@deutvalgte.no
Søknadsfrist: 1. november
Ved spørsmål angående stillingen ta kontakt med daglig leder: Kari Holtan tlf: (+47) 944 38 083

http://www.deutvalgte.no/

SISTE SAKER