Universitetslektor i drama og teater - NTNU

Søknadsfrist:
15.9.2019

This is NTNU

På NTNU jobber 7 000 ansatte og 40 000 studenter med å skape kunnskap for en bedre verden.
NTNU søker engasjerte medarbeidere.

Video: https://www.youtube.com/watch?v=cIgKd1SwGLI

Om stillingen
Stillingen er knyttet til Institutt for kunst- og medievitenskap, som for tiden har 28 faste vitenskapelige stillinger. Stillingene fordeler seg på fagområdene drama/teater, film- og videoproduksjon, filmvitenskap, medievitenskap og kunsthistorie. Innenfor drama/teater-faget er det for tiden ansatt to professorer, en dosent, fire førsteamanuenser, to produsenter (120 % stilling) og en universitetslektor i scenograf i 30% stilling.

Det lyses nå ut 100 % vikariat i drama og teater for perioden 01.01.2020 til 01.08.2021.

Drama/teater-faget ved Institutt for kunst- og medievitenskap er et teatervitenskapelig studium med en praktisk-teoretisk profil. Fagseksjonens virksomhet er særlig knyttet til undervisning og forskning i anvendt teater, dramaturgi, ikke-europeisk teater og norsk teaterhistorie. Bachelorprogrammet omfatter undervisning både i tekst- og gruppebasert (devised) teaterproduksjon og anvendt teater. Masterstudiet har en teoretisk og en praktisk-teoretisk variant. I den praktisk-teoretiske varianten anvender studentene kunstneriske og/eller kunstpedagogiske forskningsmetoder og utvikler produkter innen et bredt spekter av performative, sceniske uttrykk.

Arbeidsoppgaver
Vikariatet vil i særlig grad være knyttet til bachelorprogrammet og undervisning i teaterproduksjon og improvisasjon og rollespill. Stillingen inngår i team med faglærer i scenografi og avdelingsingeniør (lys, lyd og sceneteknikk).

Kvalifikasjonskrav
Søkere til stillingen må ha:

 • minimum mastergrad i drama og teater eller høyeste profesjonsutdanning innen skuespiller og/eller regifag.
 • pedagogisk utdanning eller annen dokumentert kunstpedagogisk erfaring.
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne i norsk eller et annet skandinavisk språk.

Relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning må være dokumentert.

Ønskede kvalifikasjoner:

 • relevant erfaring fra undervisning og veiledning i praktisk-teoretiske læringsforløp
 • relevant erfaring fra planlegging og undervisning i kunstpedagogiske team
 • relevant erfaring fra vurdering av praktisk-teoretiske eksamensformer
 • relevant erfaring fra samarbeid om organisering av praktisk-teoretisk undervisning

Vi viser til Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillingerfor generelle kriterier for stillingen. NTNU forplikter seg til å følge evalueringskriterier for forskningskvalitet i henhold til The San Francisco Declaration on Research Assessment – DORA.

Personlige egenskaper
Kommunikasjonsevner og personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt. Vi søker etter en person som er engasjert, effektiv, fleksibel, selvstendig og samarbeidsvillig og som kan bidra til et godt arbeidsmiljø.

Ved vurdering av den best kvalifiserte, skal det legges vekt på utdanning, erfaring og personlig egnethet, samt motivasjon for stillingen. De mest aktuelle søkerne vil bli innkalt til intervju og prøving av pedagogiske ferdigheter.

Vi tilbyr

 • spennende og utviklende oppgaver i et sterkt og internasjonalt fagmiljø
 • åpent og inkluderende arbeidsmiljø med engasjerte kolleger
 • gunstige vilkår i Statens pensjonskasse
 • ansattegoder og fordeler

Lønn og vilkår
Den som ansettes plikter å delta i gjennomføring av undervisning- og evalueringsopplegg etter godkjente studieplaner samt i arbeidet med faglig-pedagogisk videreutvikling innen det scenografiske fagområdet. Omfanget av undervisningen følger normen for universitetslektor, der 20 % av stillingen er knyttet til faglig oppdatering.

Undervisnings- og veiledningsspråk er norsk, svensk eller dansk.

Det er en forutsetning at den som blir ansatt, bosetter seg slik at han/hun kan være tilstede ved og tilgjengelig for institusjonen til daglig.

Stillingen som universitetslektor kode 1009 lønnes normalt fra brutto kr 464 800 – 524 200 pr. år avhengig av kvalifikasjoner og ansiennitet. Fra lønn trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansattloven, og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Generell informasjon
Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. I henhold til offentleglova kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Nærmere opplysninger om stillingen fås hos studieprogramleder Vigdis Aune, tlf 73591501, e-post: vigdis.aune@ntnu.no, eller kontorsjef Trond Einar Garmo, tlf.73596569, e-post: trond.einar.garmo@ntnu.no.

Spørsmål om søknadsprosessen rettes til HR-rådgiver ved Det humanistiske fakultet Åse Marit Skarholt, tlf.73597673, e-post: ase.marit.skarholt@ntnu.no

Søknad med CV, vitnemål og attester sendes elektronisk via Jobbnorge.no. Søkere som inviteres til intervju må ta med bekreftede kopier av attester og vitnemål. Søknaden merkes med referansenummer: 19-034

SISTE SAKER