Produsent - Panta Rei Danseteater

Søknadsfrist:
16.9.2019

Panta Rei Danseteater søker en dyktig og engasjert medarbeider til
rollen som produsent.

Kompaniet holder til i Oslo og har kontor på Sentralen.

Kompaniet har fokus på danseteaterforestillinger for turné, men ikke
minst også prosjekter der både profesjonelle og større deler av
lokalmiljøet under turné deltar. Kompaniets visjon er å skape unike
kunstopplevelser der dansekunst når ut til et bredt publikum både
nasjonalt og internasjonalt.

Som produsent vil du jobbe sammen med et team på tre og bidra til å
organisere og gjennomføre kompaniets arbeid innenfor disse områdene;
– Talentprogrammet TILT Grow
– Internasjonale prosjekter og turneer
– Prosjekter under turné
Produsentens rolle i Panta Rei vil være å ha ansvar for koordinering av
en seminarrekke, mentorordning og dialog med deltagere i TILT Grow,
promotering av internasjonale turneer, samt ha ansvar for
søknadsskriving, rapportering, budsjett og regnskap for de prosjektene
produsenten holder i.

DU ER GOD PÅ
• Organisering av mennesker og logistikk
• Selvstendig arbeid
• Holde orden på økonomi og regnskap
• Å holde roen under stressende og intense perioder
• Løse uventede problemer med en positiv innstilling
Det er en fordel om du bor i Oslo området. Du må regne med litt reising
knyttet til internasjonale turneer.

DU FÅR
• Være med i et av de mest spennende kompaniene i Norge med
høyest aktivitet
• Samarbeide med engasjerte kunstnere og kreative medarbeidere
• Varierte arbeidsoppgaver og periodevis fleksible arbeidstider

Periode for engasjementet: Fra 1. november 2019 til 1. januar 202 1 med
mulighet for forlengelse.

Arbeidstiden varierer mellom noen intensive perioder og andre roligere
perioder.

Totalt gjennom et år regnes engasjementet til å være tilsvarende en
100 % stilling.
Honorar: Etter avtale
Frist: 1 6 . september

Send din søknad med CV, en tekst om deg selv og din motivasjon for
stillingen til pia@pantareidanseteater.com og
anne@pantareidanseteater.com.

Vi i Panta Rei – teamet ser frem til å høre fra deg!
www.pantareidanseteater.com
+47 92098897/ 92012264

SISTE SAKER