Danselærer - Rakkestad kulturskole

Søknadsfrist:
9.9.2019

Beskrivelse av seksjon/enhet

Seksjon kommunikasjon og kultur er organisert i 2 enheter (Kulturskolen og Kultur/aktivitet/ungdom/kino) og 6 fagenheter (IKT, servicekontoret, biblioteket, badet, lokalsamling/bygdetunet, innkjøp) i tillegg til kultursjef som stabsrådgiver.

Kulturskolen har 10 ansatte lærere i deltidsstillinger og rektor. Skolen har pr i dag ca140 elever fordelt på fagene musikk, dans og teater.

Kulturskolen har fokus på godt samarbeid med bygdas frivillige kulturliv og samarbeider tett med “Rakkerungene barne- og ungdomsteater” og “Rakkestad skolekorps”.

Kort om stillingen

Kulturskolen i Rakkestad har hatt dans som fag siden august 2018. Vi søker en danselærer som kan fortsette oppbyggingen av dette forholdsvis nye tilbudet ved vår skole. Stillingen er i utgangspunktet 20%, men utvikling/rekruttering og samarbeid med andre kommunale avdelinger kan gi grobunn for en utvidelse. Her ligger det mange muligheter.

Arbeidsoppgaver

 • Hovedoppgaven vil være ukentlig undervisning av klasser etter kulturskolens skolerute med 36 undervisningsuker.
 • Utover dette kommer forestillinger, prosjekter og annen deltakelse i kulturskolelærerteamet.
 • Den som ansettes kan også tillegges andre oppgaver etter kompetanse som for eksempel prosjektbasert undervisning,
  DKS, rekrutteringstiltak i grunnskole/SFO, kurs osv.
 • Dans er et fag med mange retninger og underkategorier. Vi ønsker en lærer med faglig tyngde på de mere ungdommelige/moderne uttrykk som jazz, hiphop, moderne osv. La ikke din fordypning eller lidenskap
  hindre deg i å søke stillingen!
 • Undervisningen vil foregå i “Speilsalen” i Aktivitetshuset eller i Rakkestadhallen i påvente av ny kulturskole
  med moderne dansesal i 2020.

Krav

 • relevant utdanning fra universitet/høgskole eller tilsvarende pedagogisk utdanning er et ønske men kan erstattes av realkompetanse og/eller bred relevant erfaring

Egenskaper

 • brenner for å gi barn og unge et faglig sterkt tilbud i et trygt kreativt miljø
 • har gode kommunikasjons og samarbeidsevner
  kan arbeide selvstendig med oppbygging av nytt fag i kulturskolen vår
 • kreativ og engasjert i tilnærming til barn og unge på alle nivåer

Vi kan tilby

 • deltakelse i et faglig sterkt og kreativt lærerteam
 • deltakelse i spennende prosjekter/produksjoner
 • gode opplærings- og utviklingsmuligheter
 • utfordrende og spennende arbeidsoppgaver
 • gode offentlige pensjons- og forsikringsvilkår
 • lønnsplassering som musikk- og kulturskolelærer henhold til gjeldende tariff

Arbeidsvilkår

Øvrige arbeidsvilkår, rettigheter og plikter er i samsvar med de til enhver tid gjeldene lover, forskrifter og avtaler.
Gyldig politiattest i tråd med § 10 – 9 i Opplæringsloven (vedlegges ikke søknaden) må framlegges før ansettelse.
Rakkestad kommune benytter elektronisk søknadsadministrasjon og kommunikasjon. Søknad fremmes via stillingsannonsen på vår hjemmeside og ved å trykke på valget “Søk på stilling”. Søknad og CV legges inn ved å følge veiviser i systemet.
Det er viktig at du som søker er tilgjengelig på oppgitt e-postadresse og telefonnr. Kopi av vitnemål og attester tas med på et eventuelt intervju og skal ikke vedlegges søknaden. Tidligere arbeidsgivere kan bli kontaktet for referanser.

Vi gjør oppmerksom på at navn på søkere til stilling i Rakkestad kommune kan bli offentliggjort selv om søkeren har
bedt om vurdering for ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jfr. Offentlighetsloven §25.
Henvendelse fra annonsører gjøres til postmottak@rakkestad.kommune.no

SISTE SAKER