NYPRODUKSJON AV RUFFENFORESTILLING for DEICHMAN

Søknadsfrist:
1.9.2019

Deichman bibliotek utlyser, i samarbeid med Bokåret 2019, NOK 100 000,- som midler for å skape en ny barneteaterforestilling med utgangspunkt i ”Ruffen-”universet til Tor Åge Bringsværd og Thore Hansen. Vi ønsker å gi dyktige teaterkunstnere en unik mulighet til å jobbe med ny barnelitteratur, sikre dem en turné i etterkant av produksjonen og gi dem et selvstendig eierskap til forestillingen etter spilleperioden. Vi ser etter modige, kunnskapsrike teaterkunstnere med et like sterkt engasjement for barnekultur med høy kvalitet som oss.

Bakgrunnen for utlysningen er at den folkekjære forfatteren Tor Åge Bringsværd fyller 80 år i 2019. Deichman og Bokåret ønsker i den anledning å knytte til seg en forestilling basert på Bringsværds forfatterskap og fortellingene om “Ruffen” – en bokserie som har gledet lesere helt siden første utgivelse i 1972. Tidligere i år kom siste boka: Ruffen: det store eggrøveriet! Skuespillerne/aktørene vil stå fritt til å bruke denne eller andre av Bringsværds historier til å forme konkrete sceniske ideer ut fra eget kunstnerisk ståsted. Thore Hansens Ruffen-illustrasjoner kan også brukes fritt for å forme forestillingens visuelle uttrykk.

Forestillingen skal være for familier og barn fra 3 år og oppover, med særlig fokus på barnehagealder/småtrinn. Varighet max 40 minutter. Søkere forventes å ha en særlig motivasjon for målgruppen. Honoraret er satt med tanke på to utøvere. Forestillingen skal kunne rigges, fraktes og gjennomføres av utøverne selv. Forestillingen må ha begrenset behov for blending og teknikk.

Deichman, ved Bokåret 2019, bidrar med:

 • honorering for forestillinger / produksjon à kr totalt 100.000,- for 8 dager à 2 forestillinger pr dag + 3 lørdager à 2 forestillinger pr dag (utbetales etter spilt forestilling)
 • mulig tilgang på øvingslokaler ved Deichmans biblioteker de siste 3 ukene før premiere etter mulighet og avtale
 • begrenset kunstnerisk veiledning i form av regi/dramaturgi etter avtale
 • noe teknisk utstyr under avvikling av forestillinger, dersom tilgjengelig og etter avtale
 • tilretteleggelse for 2 dager med prøvevisninger for barnehager/småtrinnet (2 visninger per dag) på ulike Deichmanbibliotek i forkant av premiere
 • markedsføring i forbindelse med forestillingene på våre biblioteker/nettsider/sosiale medier
 • rettigheter til å utarbeide og spille en forestilling basert på Bringsværds Ruffen-univers. I etterkant av turnéen, overtar aktøren som selvstendig eier av forestillingen, med Deichman og Bokåret 2019 som produsent. Rettigheter til forfatter og illustratør re-forhandles.

Søkere forplikter seg til å:

 • tilrettelegge prøveperioden så forestillingen er klar til prøveforestillinger i god tid før premiere
 • ha forestilling produsert og klar til premiere 9. november 2019
 • være tilgjengelig for Osloturné i perioden 9. november 2019 – 1. desember 2019
 • spille forestillinger lørdag 9., 16. og 23. november 2019 (2 visninger pr dag) på Deichmans biblioteker
 • spille forestillingen på åtte ukedager for inviterte barnehager ev småtrinn (2 visninger pr dag) på flest mulig av Deichmans bibliotek i løpet av uke 46, 47 og 48. Valg av datoer skjer i samråd med de ulike lokalbibliotekene

Søknad må inneholde:

 • prosjektbeskrivelse (maks 1 ½ A4-side)
 • kortfattet presentasjon av utøverne
 • kortfattet fremdriftsplan og budsjett
 • eventuelle illustrasjoner/videoer bør være poengterte, med begrenset antall og lengde

Praktiske opplysninger: 

Søknadsfrist: 1. september 2019

Presentasjon av prosjektet v/utvalgte søkere for søknadskomité: 6.september 2019

Avgjørelse av hvem som får oppdraget: 10. september 2019

Premieredato: 9. november 2019

Spilleperiode: 9. november 2019 -1. desember 2019

Spørsmål kan rettes til prosjektleder for Bokåret på Deichman Mariann Youmans på mariann.youmans@deichman.no eller leder for søknadskomiteen Jens Smith Wergeland på jens.wergeland@deichman.no.

Utvalgte søkere vil bli invitert til å presentere prosjektet sitt 6. september 2019. Tilgjengelighet denne dagen er forutsetning for å kunne søke.

Søknad med vedlegg sendes til: mariann.youmans@deichman.no innen 1. september 2019.

Vi ser frem til å lese din søknad!

SISTE SAKER