Sirkuslærer - Drammen kommune

Søknadsfrist:
13.9.2019

Vi søker etter ny sirkuslærer i 20%

Varighet: Fast

Vi har undervisningstilbud innenfor fagområdene musikk, teater/drama, visuell kunst, dans, nysirkus, animasjon/film/foto, keramikk og skriveLyst. Vi holder til i flotte lokaler i kulturhuset Union Scene. Vår visjon er; kulturskole for alle! Primærmålgruppe; barn og unge. Sekundærmålgruppe: Alle innbyggere i kommunen. Les mer på vår nettside og følg oss på sosiale medier.

I henhold til offentleglova kan vi være forpliktet til å offentliggjøre opplysninger om søkere som har bedt om å bli unntatt offentlighet.

For å gjenspeile mangfoldet i befolkningen, oppfordrer vi personer med innvandrerbakgrunn til å søke.

For ansettelse i skolen kreves at gyldig politiattest, ikke eldre enn 3 måneder, framlegges før tilsetting, jfr. Opplæringsloven § 10-9 og forskrift § 15. Attest kreves bare av søkere som får tilbud om stilling, og skal derfor ikke legges ved søknaden.

Arbeidsoppgaver

 • Gruppe-undervisning i (Ny)Sirkus, for tiden 3 grupper i alderen 6-15 år
 • Undervisningstidspunkt: torsdager kl 16.30-20.30 (inkludert pause)
 • Forestillingsarbeid
 • Tverrfaglig arbeid
 • Personalmøter utvalgte fredager kl 9-13
 • Seksjonsmøter etter avtale

Kvalifikasjoner

 • Utdanning i Sirkus/Nysirkus og relevant pedagogisk utdanning. (Erfaring/realkompetanse tilsvarende disse kvalifikasjonene kan også godkjennes)
 • Erfaring fra tilsvarende arbeid
 • God erfaring/resultater med undervisning i grupper
 • For søkere med annen utdanning enn norsk, kreves språkkunnskaper tilsvarende nivå B2. Dette gjelder ikke skandinaviske søkere.

Utdanning

 • Kunst
 • Pedagogikk
 • Teater / Musikk / Dans

Egenskaper

 • Du er engasjert, kreativ, nytenkende og løsningsorientert.
 • Du evner å skape gode relasjoner til både elever, foreldre og kollegaer.
 • Du er fleksibel og har gode samarbeidsevner.
 • Du ønsker å bidra til Drammen kulturskoles visjon om en “Kulturskole for alle!”
 • Du er inkluderende
 • Du er fleksibel og tilrettelegger undervisningen din etter forholdene

Vi tilbyr

 • Stillingsbrøk: 20%
 • En spennende jobb i en kulturskole i utvikling
 • Mulighet til å bidra i prosessen med å utvikle Kulturskolen mot visjonen Kulturskole for alle!
 • Godt arbeidsmiljø og kollegasamarbeid
 • Fokus på tverrfaglig arbeid
 • En kommune som jobber aktivt med å skape helsefremmende arbeidsplasser
 • Lønn: Sentralt lønns- og stillingsregulativ
 • Tiltredelse: Snarest mulig

Drammen kulturskole – kulturskole for alle!

Drammen 2036 – større, smartere og sunnere

Elvebyen Drammen ligger sentralt på Østlandet. Det bor 69 000 mennesker i kommunen, men byen er regionhovedstad for et område med 160 000 innbyggere. Drammen er i vekst, har full barnehagedekning, et variert kultur- og næringsliv og et spennende og variert boligmarked. En flerkulturell befolkning setter et mangfoldig preg på bybildet. Vi er også midt i en spennende forberedelsestid med hensyn til
kommunesammenslåing i 2020 med Svelvik og Nedre Eiker.

Du kan søke på stillingen her.

Søknad merkes 4074430027

Spørsmål om stillingen:

Line Fredriksdatter
Assisterende kulturskoleleder
Telefon 32 04 56 97

https://www.drammen.kommune.no

SISTE SAKER