Kulturskolelærer / Teater-Dansepedagog - Deanu Kulturskuvlatana Kulturskole, Tana

Søknadsfrist:
14.7.2019

Tana kommune har ca. 2900 innbyggere. Den ligger i Øst-Finnmark og grenser til Finland. Tanaelva, fjorden og vidda er dominerende landskapselementer og preger bosetting kultur og næringsliv. Kommunesenteret Tana bru er trafikknutepunkt i Øst-Finnmark og møteplass for folk med ulike språk og kulturer. Kommunen er en del av forvaltningsområdet for samisk språk og samisk er offisielt språk i tillegg til norsk.

Ved Tana kulturskole er det ledig 100 % stilling som kulturskolelærer fra 01.08.2019. 50 % av stillingen er fast og 50% er midlerrtidig for ett år med mulighet for forlengelse. Kulturskolen er primært et tilbud til barn i grunnskolealder og skolen har i dag 90 elever. Undervisningen skjer etter ordinær skoletid. Sámi Mánáid Teáhter / Samisk Barneteater er en del av tilbudet ved kulturskolen. Personellressursen utgjør 2,5 årsverk og er i dag fordelt på 8 lærere. Kulturskolen har egen rektor i 50 % stilling og er administrativt underlagt Utviklingsavdelingen.

Arbeidsoppgaver

Undervise teatergrupper. Lede teaterprosesser for presentasjon med alle teaterfaglige virkemidler både på samisk og norsk. Fremfor alt ønsker vi å styrke barns evner til å oppnå mål som ellers kan synes uoppnåelige. Markedsføre forestillinger og samarbeide med kunstnere. Forberede teaterturneer og samarbeide med foreldre. Det forventes at den ansatte utfører oppgavene selvstendig i samarbeid med andre.

Krav til utdanning

Vi søker etter en pedagog med teaterfaglig utdanning og/eller erfaring og kunstnerisk integritet. Søkere med annen utdanning vil også kunne bli vurdert. Den som blir tilsatt må beherske samisk.

Avlønning etter individuell avtale.

Den som tilsettes må kunne fremlegge tilfredsstillende politiattest iht. Opplæringsloven § 10-9. Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til kulturskolerektor Ebba Joks på tlf. 464 00 277 eller e-post: ebba.joks@tana.kommune.no.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknaden. Opplysninger kan bli offentlig selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, jf. offentlighetsloven § 25. Søkere vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Kommunen inngår i tiltakssonen for Nord Troms og Finnmark med økonomiske fordeler knyttet til redusert skatt, skattefri nedskrivning av studielån og fritak for el-avgift på forbruk. For øvrig gjelder ansettelse i henhold til loven, avtaler og reglement. Medlemskap i pensjonskasse. Fleksibel arbeidstid. Kommunen er behjelpelig med å skaffe bolig. Flytteutgifter dekkes iht. kommunens flyttereglement.

Stillingssøknaden må formidles elektronisk. Elektronisk søknadsskjema finnes på kommunens hjemmeside www.tana.kommune.no. I det elektroniske søknadsskjema må det fylles inn opplysninger om utdanning og arbeidspraksis. Det er ikke tilstrekkelig kun å fylle inn personalia og laste opp CV. Eksterne søkere skal oppgi referanser i søknaden. Bekreftede kopier av vitnemål og attester tas med på intervju.

Her kan du søke på stillingen

På grunn av adresse og telefonopplysninger fra utlandet i skjemaet hindrer import i systemet vårt, må søkere med adresse i utlandet bruke følgende adresse: Rådhusveien 24, 9845 Tana. Riktig adresse og telefonnummer oppgis i begrunnelsesfeltet under personalia.

https://www.tana.kommune.no/

 

SISTE SAKER