Prefekt till institutionen för danspedagogik; lektor i danspedagogik - Stockholms konstnärliga högskola

Søknadsfrist:
26.8.2019

Stockholms konstnärliga högskola (SKH) utbildar och forskar inom cirkus, dans, film, media, opera och scenkonst. Vi vill med vår unika sammansättning av utbildningar och konstnärlig forskning ge nya möjligheter för framtidens kunskaps- och samhällsutveckling. I miljön för konstnärlig forskning har vi unika möjligheter att fördjupa utbildningarna och skapa tvärkonstnärliga samarbetsprojekt.

Vill du bidra till en attraktiv studie-, forsknings- och arbetsmiljö? Hos oss blir du en viktig del i den kritiskt reflekterande och inkluderande miljön. Tillsammans skapar vi dynamiska mötesplatser för självständiga konstnärer, forskare och pedagoger i dialog med det omgivande samhället. Vi arbetar för en bred rekrytering av medarbetare och studenter då vi värdesätter en mångfald av deltagande och perspektiv.

Anställningen är placerad vid Institutionen för danspedagogik. Läs mer om institution för dans:
http://www.uniarts.se/om-skh/doch-dans-och-cirkushogskolan/institutionen-for-danspedagogik

Nu söker vi en prefekt till institutionen för danspedagogik; lektor i danspedagogik.

Anställningen är placerad vid Institutionen för danspedagogik. Läs mer om institutionen för danspedagogik här: https://www.uniarts.se/om-skh/doch-dans-och-cirkushogskolan/institutionen-for-danspedagogik

Arbetsuppgifter

Prefekten är institutionens chef och ansvarar för att forskning och utbildning på grund- och avancerad nivå av hög kvalitet bedrivs vid institutionen. Som prefekt leder och utvecklar du institutionen med ca 25 anställda. Du har ansvar för verksamheten; dess ekonomi, personal och arbets- och studiemiljö. Prefekten ingår i SKH:s ledningsgrupp och rapporterar direkt till rektor.

Som prefekt har du en vision och driver utbildningarna till danspedagoger samt ämneslärare i dans och forskningen inom områdena framåt samt deltar i utvecklingen av SKH som helhet. Prefekten representerar institutionen för danspedagogik både inom och utanför högskolan, nationellt som internationellt. Du kommer att ha en viktig roll i arbetet med att bygga en gemensam kultur av öppenhet, inkludering och samverkan på SKH samt vara delaktig i skapandet av en god arbets- och lärandemiljö. I arbetsuppgifterna ingår administration samt att följa utvecklingen inom ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet vid högskolan. SKH har samarbeten med andra högskolor och du förväntas aktivt medverka till utveckling av befintliga samarbeten men också ta initiativ till nya.

I anställningen som lektor kan, utöver prefektuppdraget, viss undervisning och handledning komma att ingå. Du kan komma att beredas möjlighet till tid för forskning i överenskommelse med rektor.

Behörighet

Vi söker dig som har chefserfarenhet, inklusive personal och budgetansvar. Du har visat såväl pedagogisk skicklighet som vetenskaplig eller konstnärlig skicklighet, dvs. har avlagt doktorsexamen eller visat motsvarande konstnärliga skicklighet utanför högskolan eller har någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Du har lätt att kommunicera både muntlig som skriftligt på skandinaviskt språk och engelska.

Läs mer om våra behörighetsgrunder för vetenskaplig respektive konstnärlig och pedagogisk skicklighet i anställningsordningen här på vår webbplats: https://www.uniarts.se/om-skh/jobba-pa-skh/lediga-jobb.

Mer om behörighet för anställning som lärare finns även angivet i 4 kap 3-4 § högskoleförordningen.

Bedömningsgrunder

Följande bedömningsgrunder kommer att bedömas, i prioriteringsordning:

  • Erfarenhet av att arbeta som chef inom högskola och/eller scenkonstfältet
  • Administrativ skicklighet samt goda kunskaper om budget och ekonomi
  • Erfarenhet av arbete inom utbildning på högskola
  • Vetenskaplig eller konstnärlig skicklighet; breda och djupa kunskaper inom danspedagogik, samt god förmåga att utveckla och genomföra forskning av hög kvalitet
  • Pedagogisk skicklighet; visat pedagogisk skicklighet i konstnärliga sammanhang inom eller utom högskolan
  • Kunskaper om och förmåga att utveckla nationella och internationella samarbeten och utbyten
  • Förståelse för vad det innebär att leda och verka inom de ramar som en myndighet har att förhålla sig till
  • Du ska i övrigt ha de personliga förmågor som behövs för att fullgöra anställningen väl och för att kunna företräda högskolan så att det gagnar verksamheten. Din ledarskapsstil ska skapa en positiv och kollegial miljö som främjar och stöder jämlikhet, mångfald och inkludering. Du bidrar till en öppen kommunikation, där studenter och anställda är engagerade och deras bidrag uppmuntras. Du är visionär och samtidigt van att arbeta utifrån fattade beslut. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Om anställningen

Du anställs som lektor i danspedagogik antingen på vetenskaplig eller konstnärlig grund. Ansöker du på konstnärlig grund, anställs du på högskoleförordningen, 4 kap 10 §, dvs anställningen är tidsbegränsad till fem år, anställningen kan förnyas. Den sammanlagda anställningstiden får dock omfatta högst tio år. Ansöker du på vetenskaplig grund anställs du på LAS, anställning tillsvidare med 6 månader provanställning. Anställningen är på heltid. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse.

Uppdraget som prefekt är tidsbegränsat och fristående från anställningen och kan sägas upp med två månaders varsel av båda parter.

Hur ansöker jag, hur går processen till?

Ansökan ska skrivas på engelska då den kan komma att granskas av internationella sakkunniga. Du registrerar din ansökan och laddar upp dokument i vårt rekryteringssystem. Märk alla handlingar med diarienummer 2019/552/2.2.1

Utförlig information om vad som ska ingå i ansökan hittar du i dokumentet ”Vad ska ansökan innehålla (lärare)” här på vår webbplats https://www.uniarts.se/om-skh/jobba-pa-skh/lediga-jobb

Välkommen med din ansökan senast 2019-08-26.

För denna rekrytering har vi gjort vårt annonsval och vill därför inte bli kontaktade av annonsförsäljare, rekryteringsbyråer eller motsvarande.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning: Heltid
Tillträde: Enligt överenskommelse
Löneform: Månadslön
Antal lediga befattningar: 1
Sysselsättningsgrad: 100%
Ort: Stockholm
Län: Stockholms län
Land: Sverige
Diarienummer 2019/552/2.2.1
Kontakt
Sara Månsson, 08-49400218
Paula Crabtree, 08 – 494 00 210
Publicerat 2019-06-04
Sista ansökningsdag 2019-08-26

Logga inn och sök jobbet.

SISTE SAKER