Teaterlærer - Indre Østfold kulturskole

Søknadsfrist:
1.7.2019

Indre Østfold kommune etableres 1. januar 2020 av dagens Askim, Eidsberg, Hobøl,
Spydeberg og Trøgstad kommuner. Den vil bli stor, ny og dynamisk – med to byer omkranset
av levende tettsteder, rikt kulturliv, og et næringsliv med mange innovative
kompetansebedrifter. Samtidig blir Indre Østfold kommune Norges største
jordbrukskommune med flott natur og kulturlandskap.

  • fast stilling 50 % – Indre Østfold kommune

Kort om stillingen

Indre Østfold kulturskole søker en engasjert og dyktig teaterlærer i en 50 % fast stilling, med tiltredelse 1.august 2019.

Arbeidsområder

Arbeidsoppgaver:
Stillingen innebærer ukentlig undervisning av faste aldersinndelte teatergrupper, samt prosjektarbeid rettet mot skole.

Teaterlærer utarbeider det pedagogiske opplegget, planlegger undervisning og gjennomfører både små og store teater-produksjoner. Dette gjøres både individuelt og i samarbeid med kollegaer. Andre undervisningsoppgaver i teater kan også inngå i stillingen ved behov.

Læreren bidrar i annet kollegialt samarbeid på kulturskolen, deltar på personalmøter og bidrar til utvikling av kulturskolen gjennom ulike oppgaver. Et godt samarbeid med foresatte er en viktig del av arbeidet.

Den ukentlige undervisningen foregår for tiden i Eidsberg og Askim.

Kvalifikasjoner

Søker bør:
– Ha utdanning innen teaterfaget, samt pedagogisk utdannelse.
– Ha erfaring med teaterundervisning av barn og unge.
– Ha erfaring fra produksjonsarbeid
– Være initiativrik og engasjert
– Være nyskapende og nytenkende
– Være selvstendig
– Ha gode digitale ferdigheter
– Ha dokumentert erfaring som teaterinstruktør og eventuelt andre type teaterprosjekter.
– Ha evne til å jobbe strukturert og målrettet, individuelt og i samarbeid med andre.
– Ha evne til å skape engasjement og gode utviklingsforhold for elevene.
– Ha god dialogen med både barn og voksne.
God realkompetanse kan kompensere for manglende formell utdannelse.
Det vil bli lagt vekt på kreativitet, dokumentert erfaring, personlig egnethet, samt evne til å jobbe i team.

Du kjennetegnes ved:
– Inkluderende og motiverende
– Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
– Strukturert og fleksibel
– Har god gjennomføringsevne
– Serviceorientert og trives med å samarbeide med andre

Personlig egnethet vektlegges. Godkjent politiattest må fremlegges ved ansettelse.

Vi tilbyr
– Trivelig arbeidsmiljø med dyktige og kompetente kollegaer
– Lønn etter avtale

Tiltredelse
1. august, eller etter avtale

Søknad sendes
Søknad sendes elektronisk via nettsiden www.askim.no. Dersom du har tekniske problemer ved innsendelse av søknaden kan du sende en henvendelse til utlys@askim.kommune.no.
Kopi av vitnemål og attester bes tatt med til et eventuelt intervju.

Søknadsfrist 1.7.2019

Kontaktpersoner
For mer informasjon, kontakt gjerne kulturskolerektor Øyvind Lunde, mob: 952 58 943, eller avdelingsleder scenekunst Hanne Blekken, mob: 958 51 737.

http://askim.kommune.no/

 

SISTE SAKER