Inspisient - Kunsthøgskolen i Oslo

Søknadsfrist:
11.8.2019

Det er ledig en stilling som Inspisient ved Seksjon for teknisk produksjon. Stillingen er et vikariat, 100% som er ledig fra 20. sept 2019 til midten av juni 2020. Seksjon for teknisk produksjon består av ansatte i verksteder og scener og jobber tett med fagavdelingene ved Kunsthøgskolen i Oslo.

Inspisienten vil jobbe for produksjoner ved alle våre tre avdelinger på scenekunst, dvs. Operahøgskolen, Teaterhøgskolen og Avdeling Dans.

Inspisient skal være bindeleddet mellom det faglige personalet og alle som er involvert med det tekniske og administrative i en produksjon, og sørge for at studentene får kunnskap om tidspunkt og møter i rett tid til prøver. Inspisienten skal ha kontroll over at alle tekniske funksjoner virker som de skal under prøver og avviklingsperioder, og vil ha budsjettansvar i den grad dette er delegert til stillingen.

Arbeidet forutsetter et tett samarbeid med kolleger og fagansatte. Andre administrative oppgaver kan forekomme, relatert koordinering og planlegging for seksjonen.

Arbeidsoppgaver og ansvarsområder:

  • Teknisk og administrativ koordinator på en produksjon
  • At alt arbeid blir utført i henhold til Kunsthøgskolen i Oslos Internkontroll HMS og Kvalitetssikringssystem

Kvalifikasjonskrav

  • For stillingen kreves utdanning fra aktuelle fagområder, eller annen relevant utdanning
  • Manglende formell utdanning kan kompenseres med lang relevant praksis
  • Gode datakunnskaper

Personlige egenskaper

Det forventes at den som går inn i stillingen er serviceorientert, har stor arbeidskapasitet og gode samarbeidsevner. Det blir lagt stor vekt på evne til å prioritere og kommunisere. Selvstendighet og ansvarsfølelse i forhold til tildelte oppgaver er en forutsetning.

Det må påregnes noe ettermiddag/kveld samt helgearbeid.

Kunsthøgskolen tilbyr:

  • Et kreativt og engasjerende arbeidsmiljø i flotte lokaler på Grünerløkka
  • Stort kunst- og kulturtilbud
  • Lønn etter statens regulativ som mester, stillingskode 1120, brutto årslønn fra ltr. 53 ( kr.464 000, avhengig av kvalifikasjoner. Til fradrag i lønn går 2% lovfestet innskudd i Statens pensjonskasse.

Søknad

Søknad skal sendes inn elektronisk via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Som vedlegg til søknaden skal det følge CV, attester, vitnemål, bekreftelser o.a.

Søknadsfrist: 11.08.2019

Kontaktinformasjon
Seksjonssjef Jim Fainberg, tlf. 91540607 eller 1.Inspisient Kjetil Skåret, tlf. 922 98 230

Ved spørsmål om innlevering av søknad (tekniske spørsmål) kan HR-rådgiver Rannveig Reknes Overvik kontaktes, telefon +47 93009464.

Generelle krav
Den som tilsettes, må rette seg etter de lover og regler som til enhver tid gjelder for statlig virksomhet generelt, og universiteter og høgskoler spesielt, og må være forberedt på organisatoriske og arbeidsmessige endringer.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Kunsthøgskolen i Oslo oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av alder, kjønn, nedsatt funksjonsevne, religion og etnisk bakgrunn.

Vi gjør oppmerksom på at søkerens navn kan bli offentlig selv om søkeren ber om ikke å bli ført opp på søkerliste (jf offl. § 25). Søkeren vil i så fall bli varslet om dette og gitt anledning til å trekke søknaden.

Høgskolens tilsettingsråd er tilsettingsmyndighet.

Jobbe ved Kunsthøgskolen i Oslo
Ved Kunsthøgskolen blir du del av et kreativt arbeidsmiljø, og får muligheten til å se våre flinke studenters arbeid.

Video: https://www.youtube.com/watch?v=Q8A8QsbJtGE

Se annonsen og søk på stillingen www.jobbnorge.no

http://www.khio.no/

SISTE SAKER