Avdelingsleder - Figurteatret

Søknadsfrist:
24.6.2019

Vil du jobbe med oss i Stamsund, på Figurteatret, i hjertet av Lofoten? Stillingen som avdelingsleder er ledig (100%).

Stillingens ansvars- og fagområde:

Avdelingsleder vil ha ansvaret for den strategiske og administrative ledelse av teatret, innbefattet ansvar for drift, produksjon, økonomistyring og personaladministrasjon.

Avdelingsleder har det samlete økonomiske og administrative ansvaret for virksomheten – dvs for budsjett, regnskap, drift, produksjon og personal. Avdelingsleder ivaretar oppgaver knyttet til forvaltning og saksbehandling innen fagfeltet – inkl. utforming av budsjett- og prosjektsøknader, rapporter, innspill til politiske saker og lignende. Avdelingsleder arbeider i team med teatrets produsent, kunstneriske leder og teknisk personell. Kunstnerisk leder har det faglige og kunstneriske ansvaret for teatret.

Utdanning og erfaring:

 • ledererfaring og god økonomi- og organisasjonforståelse
 • erfaring og kunnskap om samspillet mellom politikk, forvaltning og kulturliv
 • erfaring fra teambasert ledelse innen kunst og kultur
 • høyere relevant utdanning
 • erfaring fra kulturadministrasjon, scenekunst eller internasjonalt prosjektsamarbeid

Personlige egenskaper:

 • vilje og evne til å representere arbeidsplassen utad
 • gode norsk og engelsk kunnskaper (påkrevd)
 • god gjennomføringevne
 • serviceinnstilling og fleksibilitet

Sentrale nettsider og dokumenter:

Som ansatt hos oss får du:

 • Utfordrende oppgaver i et utviklende arbeidsmiljø
 • En raus organisasjonskultur hvor vi vil hverandre vel, ser hverandre og bidrar til fellesskapet
 • Lønn- og arbeidsvilkår etter avtale
 • Offentlig pensjonsordning og gode forsikringsvilkår

Søk stillingen:
Søknad sendes via elektronisk søknadsskjema. CV fylles inn i søknadsskjemaet, i stedet for å legge den som vedlegg. Vitnemål og attester medbringes til eventuelt intervju.

Vi gjør oppmerksom på at alle våre søkere kommer på offentlig søkerliste, jf. offentlighetslovens § 25. Fritak fra offentliggjøring gjøres bare unntaksvis, og må begrunnes i søknaden

Søknadsskjema finner du her.

 

SISTE SAKER