Produsent - Verdensteatret

Søknadsfrist:
3.6.2019

Verdensteatret utlyser en produsentstilling med oppstart høsten 2019 eller snarest/etter tilgjengelighet.

Verdensteatret har gjennom 30 år etablert seg som en av Norges mest innovative og internasjonalt anerkjente scenekunstgrupper innen det frie feltet. Gjennom vår interdisiplinære arbeidsmodell og ustanselige søken etter nye uttrykk innen scenekunsten, er vi en plattform for kunstnerisk og teknologisk utvikling. Det kommer hele tiden nye krefter til og Verdensteatret består for tiden av 5-10 kunstnere med forskjellige kompetanseområder og holder til i egne produksjonslokaler på Alnabru i Oslo. Verdensteatret er støttet av Kulturrådets basisfinansiering.

Stillingen innebærer en høy grad av fleksibilitet og arbeidsmengden kan variere en god del. Verdensteatret er et kunstnerkollektiv med flat struktur hvor administrative oppgaver fordeles jevnt utover hele kompaniet. Hovedansvar (både administrativt og økonomisk) ligger på nettverksbygging og gjestespills virksomheten. Andre administrative oppgaver og overordnet økonomi utenom dette taes hånd om av daglig leder og økonomimedarbeider.

Vi har en omfattende turnévirksomhet og står overfor flere store oppgaver i årene som kommer. Vi søker en erfaren og engasjert produsent som vil være med på reisen.

– 50% fast stilling med mulighet for mer

Produsenten vil være ansvarlig for:

– Planlegging og gjennomføring av prosjekter og turnévirksomhet
– Promotering, nettverksarbeid og etablering av nye spillejobber
– Være et av Verdensteatrets ansikt utad og representere Verdensteatret på bransjetreff, festivaler etc
– Strategi- og søknadsarbeid, samt oppfølging mot bevilgende myndigheter
– Markedsføring, formidling og kommunikasjonsarbeid
– Økonomisk ansvar for gjestespills virksomhet i tett samarbeide med daglig leder
– Støtte daglig leder i noen administrative oppgaver

Produsenten kan jobbe selvstendig, men det er ønsket at noe av tiden tilbringes i gruppens lokaler på Alnabru i Oslo. Betingelser kan diskuteres nærmere ved intervju.

Kvalifikasjoner og personlige egenskaper:

– Relevant høyere utdanning er en fordel
– Erfaring fra kulturarbeid generelt, billedkunst, musikk og scenekunstfeltet spesielt vil bli vektlagt
– Erfaring med internasjonalt arbeid
– Kompetanse innenfor administrasjon, prosjektstyring og økonomi er en fordel
– Evne til å styre og ha oversikt over mange og komplekse prosjekter samtidig
– Selvstendig, fleksibel og utadvendt med god gjennomføringskraft
– Gode relasjonelle ferdigheter og samarbeidsevner
– Gode språkkunnskaper (minimum norsk og engelsk) og gode kommunikasjonsferdigheter
– Har en raus og positiv innstilling
– Personlig egnethet vil bli vektlagt

Lønn etter avtale. Reiser og noe kvelds- og helgejobbing må påberegnes, spesielt under forestillingsavvikling. 6 mnd prøvetid.

Send oppdatert cv og en kort beskrivelse for din motivasjon til: verdensteatret@gmail.com

Ved spørsmål angående stillingen ta kontakt til Elisabeth Gmeiner: elisabeth@verdensteatret.com (mob. 968 30 512)

 

http://verdensteatret.com/

SISTE SAKER