Produsent/rådgiver for kunstproduksjon - SEANSE – senter for kunstproduksjon, Høgskulen i Volda

Søknadsfrist:
27.5.2019

 

Ved SEANSE – senter for kunstproduksjon, Høgskulen i Volda, er det ledig en inntil 80 % fast stilling som produsent fra 1.september 2019, eller etter avtale. Arbeidsted er Volda, men noe reising må medregnes.

Kvalifikasjonar
Søker må ha følgende kvalifikasjoner:
– Utdanning fra universitet eller høgskole innenfor relevante fagfelt, fortrinnsvis mastergrad eller tilsvarende
– Kunnskaper om og erfaring med produsentarbeid og/eller kunstproduksjon
– Gode datakunnskaper og erfaring med bruk av sosiale medium og publisering på nett
– Gode språkkunnskaper i norsk og engelsk – muntlig og skriftlig
– Sertifikat for bil.

Vi søker en person med særlig engasjement og interesse for Seanses visjon, mål og arbeidsområde og som behersker digitale medier for kommunikasjon.

Vi ønsker oss en iderik og skapende medarbeider som kommuniserer åpent, godt og profesjonelt med andre. Som evner å tenke nye muligheter, er løsningsorientert, fleksibel, arbeider målrettet, og kan strukturere eget arbeid. Det er en fordel med kjennskap til kunst og skolepolitikk og et internasjonalt kontaktnett. Ved vurdering av søkere vil vi vektlegge de personlige egenskapene som er nødvendig for stillingen.

Arbeidsoppgåver
Stillingen som produsent innbefatter et særlig ansvar for administrative og praktiske oppgaver, samt kunstfaglige oppgaver dersom søker er kvalifisert. Blant arbeidsoppgavene er:

• KUNSTNEROPPHOLD – Søknadsbehandling og tilrettelegging av Seanses kunstneropphold for profesjonelle kunstnere. Støttefunksjon ved veiledning av tverrkunstneriske produksjoner innenfor visuell kunst, teater, dans, film, musikk og kulturarv.

• KOMMUNIKASJON – Informasjon og videreutvikling av Seanses nettside og sosiale medier, og ansvar for kontakt med nye og etablerte nasjonale og internasjonale aktører og bidragsytere, samt eksterne informasjonskanaler. Arbeid for å gjøre Seanse mer synlig i riksdekkende media.

• ADMINISTRATIV OPPFØLGING ARRANGEMENT – Ansvar for utforming av søknader, budsjett, regnskap, rapporter og referat. Utvikle informasjonsmateriale knyttet til kunstprosjekt og arrangement, samt nettverksbygging mm.

• NYE PROSJEKT – Praktisk og faglig arbeid med utvikling, søknadsskriving og gjennomføring av Seanses kunstfaglige satsning. Praktisk og faglig bistand i sammenheng med nye prosjekt tilknyttet Seanses kunstfaglige satsning.

Vi tilbyr
• Lønn i samsvar med kvalifikasjoner, og med gode pensjonsordninger
• Et kreativt og spennende arbeidsmiljø
• Mulighet til faglig utvikling
• Kontor og gode arbeidsforhold i egne lokaler ved Avdeling for Kulturfag, Høgskolen i Volda
• Vakker natur, aktivt kulturliv og enkle transportforhold i Volda
• 10 minutter til flyplass og 5 daglige timesavganger til Oslo

Stillinga er lønnet etter kompetanse og kvalifikasjonar i statens lønnsregulativ med normal årslønn i denne stillingskoden ved Høgskulen i Volda: rådgivar 1434 frå kr 472 300 – 611 000.

Generell informasjon
Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i folket. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Høgskolen praktiserer moderat kjønnskvotering. Vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av for eksempel alder, kjønn, funksjonsnedsettelse, hull i CV, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi gjør søkere som som oppgir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV oppmerksom på at denne opplysningen kan bli brukt til registreringsformål knyttet til regjeringa sin inkluderingsdugnad.

Tilsettingen skjer på de vilkår som følger av lov om offentlige tjenestemenn, regulativ, reglement og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingen, blant annet lovfestet innskudd i Statens pensjonskasse.

Søkere kan innkalles til intervju. Søkere som blir innkalt til intervju, må ta med originaler av vitnemål og attester for å dokumentere vedlegg som er sendt inn elektronisk.

I samsvar med Offentliglovens § 25 kan søker be om å ikke bli oppført på offentlig søkjarliste. Søkere som ønsker å reservere seg, må under «søknad» hake av for «Er det grunnlag for å bli unntatt offentlighet, jfr. Offentlighetsloven» samt grunngi søknaden. Høgskulen kan likevel avgjøre at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren blir varslet dersom ønsket om unntak ikke blir tatt til følge.

Om søknaden
Søknad og all dokumentasjon skal sendes elektronisk igjennom rekrutteringssystemet Jobbnorge der du registrerer søknaden, vedlegg og informasjon om utdanning og arbeidserfaring. Vi ber også om at du oppgir referanser med kontaktinformasjon. Søknaden skal gi et fullstendig oversyn over utdanning og tidligere praksis. Søknader eller vedlegg kan ikke sendes på e-post eller i vanlig postgang til høgskolen.

Søkeren har ansvar for at å sørge for at alle dokument/filer er lastet opp innen søknadsfristen. Søknaden blir vurdert med den informasjonen som er lagt ved elektronisk i Jobbnorge. Vedlegg skal lastes opp som separate filer i et format som kan legges ved elektronisk; PDF, PMG, JPEG, ODF, DOC. Vedlegg som er større enn 30 MB, må komprimeres før opplasting. Vedlegga skal ha navn som beskriver innholdet i fila.

Følgende dokument/filer skal legges ved den elektroniske søknaden:
– vitnemål og attester
– CV

Søknadsfrist: 27. mai 2019.
Omfang: Deltid
Varigheit: Fast

Kontakt
Nærmere opplysninger om stillingene får en ved å kontakte dekan Aud Folkestad tlf. 70 07 53 10, epost: aud.folkestad@hivolda.no eller senterleder Marit Ulvund, tlf. 7007 5365 eller 930 69 526, e-post: mu@hivolda.n

Om Seanse
Seanse er en innovativ og aktiv stemme i møte mellom kunst og samfunn, og skaper tverrfaglige fora og møtesteder. Vi har opparbeidet en særlig kompetanse på området kunst for og med barn og unge. Årlig gjennomfører vi opphold for kunstnere/«artist in residency» innenfor alle kunstfelt, og initierer kunstprosjekt og konferanser nasjonalt og internasjonalt. Seanse utvikler og veileder kunstprogram i utdannings- og samfunnsinstitusjoner og tilbyr Kunstnerlærer/Teaching Artist som et studiepoenggivende emne i samarbeide med Høgskulen i Volda.

Om Høgskulen i Volda
Høgskulen i Volda er høgskulen for humaniora og samfunnsvitskap i Møre og Romsdal. Vi er ein spennande kompetanseorganisasjon i vekst med om lag 4000 studentar og 350 tilsette. Vi gjev undervisning i ei rekkje fagområde, yrkesretta utdanningar og etter- og vidareutdanningar i nært samarbeid med samfunns- og næringsliv. Høgskulen i Volda driv mykje forsking og utviklingsarbeid og satsar på forskaropplæring og kompetanseoppbygging for dei tilsette i samarbeid med universitet i inn- og utland.

Søk: https://www.jobbnorge.no/jobseeker/#/application/apply/170100

https://seanse.no/

SISTE SAKER