Enhetsleder/rektor - Stor Elvdal kulturskole

Søknadsfrist:
20.5.2019
 • 2. gangs utlysning

Stor – Elvdal kulturskole har følgende ledig stilling fra 1. august 2019:

 • 60% stilling som enhetsleder/rektor.

Arbeidsoppgaver

 • Ledelse, utvikling og administrasjon av Kulturskolen
 • Produksjon av konserter, forestillinger osv.
 • Arrangering av UKM lokalmønstring i samarbeid med
 • Fritidsklubben/Storstua.
 • Interkommunalt samarbeid med andre Kulturskoler, samarbeid med andre enheter og kulturinstitusjoner i kommunen
 • Koordinering av Den Kulturelle Skolesekken

Kvalifikasjoner

 • Høyere kunstfaglig utdanning fortrinnsvis innen musikk, drama, dans eller visuell kunst
 • Pedagogisk utdanning, kompetanse og erfaring
 • Utdanning og/eller erfaring innen administrasjon, budsjettstyring, rapportering, arbeidsgiveransvar og ledelse
 • Gjerne erfaring innen produksjons- og arrangementsledelse
 • Relevant erfaring kan veie opp for manglende utdanning
 • Personlige egenskaper som stor arbeidskapasitet, faglig engasjement, gode samarbeids- og kommunikasjonsevner og godt humør vil bli vektlagt
 • Beherske norsk skriftlig og muntlig med god muntlig og skriftlig framstillingsevne

Vi kan tilby

Stor-Elvdal Kulturskole har 130 elevplasser og 10 ansatte.Kjernevirksomheten for kulturskolen er å være et kunst- og kulturfaglig ressurssenter som tilbyr opplæring, opplevelse og formidling primært for barn og unge innen musikk, dans, teater og kunst. Stor-Elvdal skolekorps er en god og viktig samarbeidspartner. Korpset er veldrevet og satser for framtida. Kulturskolen er samlokalisert med Koppang skole.

Stor-Elvdal har en spennende og utviklingsfokusert kulturskole som gir tilbud til barn og unge innen musikk, teater, dans og visuell kunst. I vår kommune har vi et rikt fritidskulturliv og lange tradisjoner på kulturfeltet

Vi tilbyr:

 • Et godt, inkluderende og utviklingsorientert arbeidsmiljø
 • En spennende stilling i en kulturskole i utvikling
 • Lønns- og arbeidsvilkår i samsvar med gjeldende lover, reglement og tariffavtaler
 • Gode pensjons- og forsikringsvilkå

Annet

Tilsettingen er betinget av at det før tiltredelsesdato legges frem tilfredsstillende politiattest jfr. Opplæringsloven § 10-9.
Vår ref.: Sak 2019/220.Stilling 682.

Søknadsskjema

Elektronisk søknadsendes Stor-Elvdal kommune innen 20.05.2019

Offentlig søkerliste
Stor-Elvdal kommune er for mest mulig åpenhet. I henhold til Offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at navn på søkere kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om ikke å bli oppført på søkerlista. Dersom kommunen ikke etterkommer anmodningen, vil søker bli kontaktet før søkerlista offentliggjøres.

Kontaktperson
Sektorleder for Oppvekst og Kultur, Grethe Fjellberg, tlf. 920 80 007, e-post grethe.fjellberg@stor-elvdal.kommune.no

Fortrinnsrett
I henhold til Hovedtariffavtalen (HTA) kap. 1 § 2 pkt. 2.3 andre ledd og Arbeidsmiljøloven (AML) § 14-3, har fast deltidsansatte fortrinnsrett til økt stillingsstørrelse. Fortrinnsretten er betinget av at vedkommende er kvalifisert til stillingen.

https://www.stor-elvdal.kommune.no/Sider/side.aspx

 

SISTE SAKER