Informasjonsansvarlig og produsent - Scenekunst Sør

Søknadsfrist:
22.4.2019
 • 50% stilling.

Arbeidsgiver: Scenekunst Sør, kompetansesenter for scenekunst på Sørlandet
Stilling: Informasjonsansvarlig og produsent
Søknadsfrist: 22.04.2019
Varighet: 1 år. Mulighet for forlengelse
Tiltredelse: Etter avtale, rask tiltredelse er ønskelig
Lønn: Etter avtale

Scenekunst Sør (SkS) er det regionale kompetansesenteret for scenekunst i Agder.

Formålet til SkS er å utvikle og styrke det frie, profesjonelle scenekunstfeltet i Agder-fylkene. SkS ble stiftet i desember 2015 som en medlemsorganisasjon. Fra mai 2017 ble det ansatt en daglig leder som nå drifter foreningen i samarbeid med et arbeidende styre på 7. SkS har kontor på Aladdin kulturhus i Kristiansand, og Bankgården i Arendal. SkS finansieres av Cultiva-stiftelsen, Kristiansand og Arendal kommuner, Vest- og Aust-Agder fylkeskommuner, og Norsk Kulturråd.

Ansvar og arbeidsoppgaver

Scenekunst Sør er i vekst, og vi søker derfor etter en initiativrik produsent og informasjonsansvarlig i en nyopprettet stilling. Vår nye medarbeider vil ha ansvar for kommunikasjon og medlemsservice, i tillegg til arrangementsavvikling og andre prosjekter innenfor rammen av stillingsprosenten.

Oppgaver:

 • Hjemmeside, nyhetsbrev, sosiale medier som Facebook og Instagram, og annen markedsføring
 • Førstelinjebehandle løpende henvendelser tilknyttet fasiliteter, prøvelokaler, utleie, støtte, prosjekter og initiativ fra medlemmer og andre samarbeidspartnere
 • Ivareta medlemsadministrasjon
 • Arrangementsavvikling
 • Økonomistyring innenfor egne ansvarsområder
 • Noe forvaltning og drift av lokaler og utstyr

Arbeidstid og -sted

Stillingens omfang er 50%. Konkret fordeling av arbeidstid avtales med daglig leder.

Stillingen/arbeidets art (særlig ved arrangementsavvikling) krever stor grad av fleksibilitet mht. arbeidstid. Kvelds- og helgearbeid i forbindelse med arrangementer må påregnes. Samtidig er SkS fleksible mht. selvstendig styring av konkrete arbeidstider i det daglige.

Vår nye medarbeider vil samarbeide tett med daglig leder og foreningens arbeidende styre. Nærmeste overordnede er daglig leder. Fast arbeidssted vil være i Kristiansand og eventuelt Arendal. Noe reising må påregnes.

Kvalifikasjoner

Vi søker deg som har erfaring og/eller utdanning innen prosjekt-, produksjons- og administrasjonsarbeid innenfor kunstfeltet. Det er en fordel om søkeren også har erfaring med digitale løsninger som kan håndtere våre hjemmesider, nettbutikk og nyhetsbrev.

Personer med scenekunstfaglig bakgrunn oppfordres til å søke.

Egenskaper

Driftig, selvgående og god til å samarbeide. God skriftlig og muntlig formuleringsevne.

Vi tilbyr

 • Muligheten til å være med å bygge opp et profesjonelt scenekunstfelt i en region med offensiv kulturpolitikk
 • Kollegaer med høy kunstfaglig og administrativ kompetanse og stort engasjement.
 • Faglige utfordringer og varierte arbeidsoppgaver
 • Stor grad av selvstendighet med gode muligheter for fleksibilitet
 • Arbeidsplass med kontor på Aladdin i Kristiansand

Hvordan søke på stillingen?

Søknad og CV med referanser sendes elektronisk til scenekunstsor@gmail.com. Spørsmål vedrørende stillingen kan rettes til samme e-postadresse eller til Irene Vesterhus Theisen (nestleder) på telefon 97952002 .

Les mer om SkS, foreningens vedtekter og presentasjon av styret på:
www.scenekunstsor.no,
https://www.facebook.com/scenekunstsor/?fref=ts

SISTE SAKER