Studieleder/fagansvarlig dans og bevegelse - Musikkteaterhøyskolen

Søknadsfrist:
1.4.2019

Vår studieleder i dans siden oppstarten går videre til studier i utlandet og vi søker derfor hans etterfølger. Høyskolen er internasjonalt orientert med et bredt nettverk utenlands, bl.a. i skandinavia, Storbritannia, Tyskland, Australia og USA.

Kvalifikasjoner

For tilsetting kreves relevant utdanning på minimum master/tilsvarende nivå eller høyere. Søker må ha bred praktisk erfaring og teoretisk forståelse for fagområdet dans og bevegelse på bachelornivå. Høyskolen er i en faglig utvikling der alle tre hoveddisiplinene sang, dans og skuespill skal integreres tettere i samundervisning og felles faglig utvikling, og tanker om strategier og erfaringer rundt dette er særdeles interessant.

Søkere med dokumentert realkompetanse vil bli vurdert.

Søkere uten formell universitets- eller høyskolepedagogisk kompetanse (og som ikke kan dokumentere tilsvarende kvalifikasjoner) kan i løpet av to år etter fast tilsetting pålegges å gjennomføre godkjent kurs i høgskolepedagogikk. Musikkteaterhøyskolen vil i tilfelle tilrettelegge for gjennomføring av slikt kurs.

Arbeids – og ansvarsområde

 • fagansvarlig og koordinator for danse -, og bevegelsesfag
 • emneansvar for utvalgte emner
 • undervisning i jazzdans
 • du sitter i ledergruppen og er med på å styre den faglige utviklingen av høyskolen
 • I tillegg til undervisning skal 20% av stillingen dekke administrative oppgaver som studieleder fagansvarlig / fagkoordinator og 20% FoU-arbeid.

Vi søker deg som har

 • førstestillingskompetanse på (minimum) førstelektor/amanuensis-nivå
 • undervisningserfaring
 • erfaring fra profesjonelle scenekunstproduksjoner
 • har administrativ erfaring

Ønskede egenskaper:

 • Personlig egnethet
 • Evne til å bygge relasjoner og trekke veksler på kompetanse i team
 • Initiativrik og fleksibel, med interesse for å videreutvikle utdanningstilbudet
 • Selvstendighet
 • Engasjement for musikkteatersjangeren og videreutviklingen av denne.
 • Nettverk fra profesjonelle scenekunstproduksjoner

Varighet: Fast

Om arbeidsgiveren

Musikkteaterhøyskolen er Norges første bachelorutdanning innenfor musikkteaterfaget og er ledende innenfor for forskning og utvikling av undervisningsmetoder i musikkteaterfaget og musikkteater som form. Studiet gir 180 studiepoeng og graden bachelor i musikkteater. Høyskolen er i en oppkjøps-/fusjoneringprosess med Høyskolen Kristiania og stillingsbetingelser vil følge med ved oppkjøp. Stillingstittel kan endres.

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson: Erik Schøyen, konstituert rektor, mobil 408 44 532

https://www.musikkteaterhoyskolen.no/

SISTE SAKER