Produsent for samisk teater - Åarjelhsamien Teatere As

Søknadsfrist:
15.3.2019

Åarjelhsaemien Teatere (ÅST) Mo i Rana er et teater for hele den sørsamiske regionen. Teateret har hatt en rivende utvikling de siste 10 år med nyskapende forestillinger og utstrakt turnévirksomhet.

Vi er samlokalisert med Nordland Teater, Mo i Rana, og er en del av et profesjonelt og aktivt kulturliv i det samiske området i Norge og Sverige. Nå trenger vi en produsent i administrasjonen som skal ha følgende arbeidsoppgaver:

 • assistere teatrets produksjoner, i samarbeid med produksjonsleder
 • markedsføre virksomheten, digitalt og analogt
 • assistere planlegging og gjennomføring av turnéer
 • utforme, følge opp og sikre kvalitet i vedlegg til prosjektsøknader
 • kvalitetssikre statistikk og andre administrative dokumenter
 • følge opp rapportering i hver enkelte prosjekt
 • bankavstemming i samarbeid med regnskapsfører

Erfaring av prosjektbasert virksomhet er en fordel. Vi søker en ryddig og fleksibel person med erfaring og/eller forståelse for teaterproduksjon, markedsføring, økonomi og turnélegging.

Gode kunnskaper og forståelse innenfor samisk språk, kultur og samfunn vil bli vektlagt. Stillingen innebærer en del reiser. Stillingen ønskes tiltrådt 1 august 2019 med prøveperiode til årsskiftet 2019-20.

Vi tilsetter stillingen til 1 mai.

Krav (kvalifikasjoner)

 • Økonomi og administrasjon
 • Markedsføring – analog og digital

Ønsket kompetanse

Samisk språk – og kulturforståelse
Teaterproduksjon og turnélegging
Prosjekt – ledelse, søknad og rapportering

Personlige egenskaper

 • Fleksibel
 • Samarbeidsvillig
 • Ryddig

Kontaktperson:
Cecilia Persson, Teatersjef
Telefon: +47 97516605
Epost: cecilia@asteatere.no

Om arbeidsgiveren
Åarjelhsamien Teatere As
Rådhusalleen 6, 8622 Mo i Rana
https://www.asteatere.no

 

SISTE SAKER