Teamleder for Verkstedene - KHiO

Søknadsfrist:
17.2.2019

Kunsthøgskolen i Oslo har ledig en fast 100 % stilling som verkstedsleder for fellesverkstedene ved Seksjon for Teknisk Produksjon. Verkstedsleder har funksjon som teamleder. Vi søker en person som ønsker å samarbeide med ambisiøse fagpersoner og kolleger ved landets største utdanningsinstitusjon for kunstnere og designere.

Verkstedene brukes til studier og forskning og dekker områdene grafikk og publisering, metall, tre og CNC, keramikk og form, tekstil, og analog og digitale medier.

Verkstedene utgjør tilsammen et team som består av 20 verksmestere i deltids- og heltidsstillinger. Verkstedleder har ansvaret for faglig ledelse og daglig koordinering og oppfølging av teamets medarbeidere, og vil derfor ha en teamlederrolle. Stillingen rapporterer til seksjonssjef Teknisk Produksjon og inngår i teamledergruppen for Teknisk Produksjon.

For å lese mer om verkstedene ved Kunsthøgskolen kan du gå inn her.

Arbeidsoppgaver og ansvarsområder:

Stillingens hovedoppgave vil være å sørge for kontinuerlig utvikling og god drift av skolens fellesverksteder etter undervisningens og forskningens behov i samarbeid med ledelse, fagmiljø og verksmestere. Dette innebærer deltagelse i seksjonsplanleggingen sammen med seksjonsleder. Verkstedsleder deltar i seksjonens teamledermøte og bidrar til utvikling av seksjonen, i tråd med vedtatt strategi.

Verkstedsleder har i samarbeid med seksjonssjef ansvar for HMS på verkstedene og tilknyttet arbeidsområder. Dette inkluderer gjennomføring av vernerunder, administrasjon av skolens stoffkartotek og oppfølging av service for og sikkerhetsgodkjenning av utstyr tilknyttet verkstedene. Å jobbe aktivt med arbeidsmiljø både sosialt og fysisk er en viktig del av arbeidet. Verkstedsleder har koordineringsansvar for planlegging og booking av sikkerhetskurs ved verkstedene.

Andre arbeidsoppgaver inkluderer koordinering av innkjøp og systemer for salg av materialer til studenter, utvikling av verkstedsrutiner, innkjøp av utstyr og materiale til fellesområder og administrering av fjernlageret, og ansvar for oppfølging av verkstedenes budsjetter.

En av hovedoppgavene er å ivareta de ulike verkstedenes behov for teknisk support.

Kvalifikasjonskrav

 • Høyere teknisk utdanning. Dokumenterbar realkompetanse kan erstatte krav om høyere utdanning.
 • Kjennskap til eller erfaring fra høyere kunst-/designutdanning er en fordel.
 • Yrkeserfaring fra å lede et verksted eller verksteder, eller fra koordinering av verkstedarbeid i en større institusjon.
 • God mekanisk forståelse
 • Erfaring fra ledelse og koordinering av personalressurser
 • Gode datakunnskaper
 • Det er en fordel med førerkort klasse B

Administrasjonsspråket ved skolen er norsk og søker må derfor beherske norsk eller skandinaviske språk, muntlig og skriftlig, i tillegg til engelsk muntlig og skriftlig. Det forventes at den som går inn i stillingen er serviceorientert, har stor arbeidskapasitet og gode samarbeidsevner. Det blir lagt stor vekt på evne til å prioritere og kommunisere. Selvstendighet og ansvarsfølelse i forhold til tildelte oppgaver er en forutsetning

Personlige egenskaper

 • God ordenssans og evne til å utarbeide effektive rutiner for våre fellesverksteder
 • Gode samarbeidsegenskaper, herunder evne og vilje til å kunne samarbeide med både den enkelte fagansatt, studenter og kollegaer innen ulike fagområder
 • Evne til å prioritere mellom arbeidsoppgaver
 • Gode kommunikasjonsferdigheter
 • Det forventes videre at den som går inn i stillingen er serviceorientert og har stor arbeidskapasitet. Selvstendighet og ansvarsfølelse i forhold til tildelte oppgaver er en forutsetning.

Kunsthøgskolen tilbyr:

 • Et kreativt og engasjerende arbeidsmiljø i flotte lokaler på Grünerløkka
 • Stort kunst- og kulturtilbud
 • Lønn etter statens regulativ som seniorrådgiver, stillingskode 1364, brutto årslønn fra kr kr 548 200,- avhengig av kvalifikasjoner. Til fradrag i lønn går 2% lovfestet innskudd i Statens pensjonskasse.

Søknad

Søknad skal sendes inn elektronisk via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge. Som vedlegg til søknaden skal det følge CV, attester, vitnemål, bekreftelser o.a. Eventuell annen dokumentasjon kan sendes pr post, og må være postlagt innen søknadsfristens utløp.

Postadresse: Kunsthøgskolen i Oslo, v/ HR Postboks 6853 St. Olavs plass, 0130 Oslo.
Søk stillingen.

Kontaktinformasjon
Seksjonssjef: Jim Fainberg,
Telefon: + 47 91 54 06 07

Ved spørsmål om innlevering av søknad (tekniske spørsmål) kan HR-rådgiver Rannveig Reknes Overvik kontaktes, telefon +47 93009464

Søknadsfrist: 17.02.2019
Omfang: Heltid
Varighet: Fast

Generelle krav

Den som tilsettes, må rette seg etter de lover og regler som til enhver tid gjelder for statlig virksomhet generelt, og universiteter og høgskoler spesielt, og må være forberedt på organisatoriske og arbeidsmessige endringer.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Kunsthøgskolen i Oslo oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av alder, kjønn, nedsatt funksjonsevne, religion og etnisk bakgrunn.

Vi gjør oppmerksom på at søkerens navn kan bli offentlig selv om søkeren ber om ikke å bli ført opp på søkerliste (jf offl. § 25). Søkeren vil i så fall bli varslet om dette og gitt anledning til å trekke søknaden.

Høgskolens tilsettingsråd er tilsettingsmyndighet.

Jobbe ved Kunsthøgskolen i Oslo
Ved Kunsthøgskolen blir du del av et kreativt arbeidsmiljø, og får muligheten til å se våre flinke studenters arbeid.

Om Kunsthøgskolen i Oslo
Kunsthøgskolen i Oslo er landets største utdanningsinstitusjon for kunstnere og designere. Kunsthøgskolen i Oslo består av seks avdelinger: Dans, Design, Kunstakademiet, Kunst og håndverk, Operahøgskolen og Teaterhøgskolen, og tilbyr en rekke utdanninger på bachelor- og mastergradsnivå. Det faglige miljøet er aktivt i forskning, kunstnerisk utviklingsarbeid og formidling. Kunsthøgskolen holder til på Seilduksfabrikken ved Akerselva.

SISTE SAKER