Skuespiller eller danser? - Kanskje dette er noe for deg? - Skuespiller- og danseralliansen (SKUDA)

Søknadsfrist:
6.3.2019

• Jobber du i midlertidige ansettelser eller oppdrag, som for eksempel prosjekter?
• Skaper og utøver du i egne produksjoner?
• Ønsker du å utvikle deg ved å styrke kompetansen din gjennom bl.a. kurs og workshops i periodene mellom jobber?
– Da bør du søke ansettelse! Vi tilbyr fast tilhørighet, kolleger og inntekt i periodene mellom dine midlertidige ansettelser.

Skuespiller- og danseralliansen gjennomfører en ny søknadsrunde for ansettelser våren 2019, vi skal ansette 18 nye kunstnere! Dersom økonomien tillater det, vil styret vurdere eventuelle flere ansettelser senere i 2019, disse vil da foretas på bakgrunn av søknadsrunden våren 2019.

Generelle krav
Tilsetting i Skuespiller- og danseralliansen AS omfatter skuespillere og dansere som i hovedsak bor og har sitt virke i Norge. Når det anses som rimelig, kan det gjøres unntak fra regelen om å bo og virke i Norge.
• Søker må før søknadsfristen ha vært yrkesaktiv siste 6 år (som danser) eller siste 8 år (som skuespiller).
• Ved ansettelse vil søkere som fyller alle kriterier og har registrert mest arbeidet tid, bli tilbudt ansettelse.
• Midlertidig kontrakt er engasjement/oppdrag med varighet kortere enn ett år. Siste 2 år før søknadsfrist kan man ikke ha vært i åremålskontrakt eller fast ansettelse.
• Dubbing, reklamevoicing og lydbokarbeid kvalifiserer ikke.

Les mer om kriteriene på våre nettsider: https://skuda.no/ansettelse-i-alliansen/soknadskriterier

Søknad
Søknad skal sendes inn elektronisk via vår søknadsportal som åpnes 6.02.2019 kl 12:00 og stenges 6.03 kl 23:59. Les mer på våre nettsider om søknadsprosessen https://skuda.no/ansettelse-i-alliansen

Kom på informasjonsmøter for søkere;

Stavanger 8.2. kl.1300 på Rogaland teater og 1630 på RIMI/IMIR SceneKunst, Badehusgata25
Oslo 11.2. kl.1000-1230, PRODA.
Oslo 13.2. kl.1630 -1800, Prøvesalen Welhavensgate 1.
Trondheim 14.2. kl. 1500 -1545, for skuespillere på Trøndelag teater. 14.2. kl. 1630 -1800, for skuespillere og dansere, Propellen teater, Nonnegata 19
(Bispehaugen Skole)
Oslo 15.2. kl.1630 NSFs Krets Oslo og omegn, Prøvesalen Welhavensgate 1.
Oslo 18.2. kl.1100 -1230, PRODA.
Oslo 21.2. kl.1630 -1800, Prøvesalen Welhavensgate 1.

Om arbeidsgiveren
Skuespiller- og danseralliansen (SKUDA) skal tilrettelegge for bærekraftige kunstneriske karrierer og retter seg mot dansere og skuespillere, som arbeider i midlertidige ansettelser, engasjementer eller oppdrag, i bransjen kalt “frilans”. SKUDA ble opprettet i 2012 og har for tiden 82 skuespillere og dansere ansatt, en økning på 55 personer siden 1.1.2016. Som ansatt har du SKUDA som arbeidsgiver i periodene mellom kunstneriske ansettelser/engasjementer.

Velkommen med søknad om ansettelse i Skuespiller- og danseralliansen!

Ved spørsmål, kontakt oss på e-post: post@skuda.no eller telefon 22 46 15 35.

 

SISTE SAKER