Ansvarlig redaktør - Tidsskriftet DRAMA

Søknadsfrist:
22.3.2019

DRAMA – Nordisk dramapedagogisk tidsskrift skal fremme drama- og teaterpedagogisk debatt, faglig fordypning og stimulere god praksis og forskning. DRAMA er godkjent som vitenskapelig publiseringskanal på nivå 1. Tidsskriftet er inne i sin 56. årgang, kommer ut i to-tre utgaver i året, redigeres i tråd med Redaktørplakaten, og hvert nummer er knyttet til et aktuelt tema. Tidsskriftet utgis av Universitetsforlaget i samarbeid med interesseorganisasjonen Drama- og teaterpedagogene, som er eier av tidsskriftet. Tidsskriftet publiseres både som papirutgave og på tidsskriftportalen idunn.no. Ansvarlig redaktør leder en nordisk redaksjon på seks kyndige fagpersoner. Alle artikler leveres av frivillige bidragsytere fra hele Norden.

Drama- og teaterpedagogene (DTP) søker nå en dyktig og engasjert ansvarlig redaktør i en 50 % stilling på åremål. Ansvarlig redaktør må ha inngående kjennskap til det drama- og teaterpedagogiske fagfeltet og redaksjonell erfaring.

Vi søker en redaktør med:

  • Høyere utdanning innen drama/teater (MA)
  • Inngående kjennskap til det drama- og teaterpedagogiske fagfeltet
  • Svært gode skriftlige ferdigheter
  • Bred erfaring med tekstproduksjon. Redaksjonell erfaring er en fordel.
  • Digital kompetanse
  • God journalistisk og redaksjonell teft
  • Kjennskap til design av tidsskrifter eller andre publikasjoner
  • Gode samarbeidsevner
  • God struktur og gjennomføringsevne
  • Faglig nysgjerrighet

Drama- og teaterpedagogene (DTP) holder til i flotte lokaler på Seilet – huset for kunst og kultur i skolen på Grünerløkka i Oslo, og redaktøren har fast arbeidssted her. Du vil bli en del av et arbeidsmiljø som består av 21 ansatte i hel- og deltidsstillinger.

Oppstart etter avtale. Stillingen er et åremål på fire år, med mulighet for forlengelse to ganger (maks 12 år).

Søknad med CV sendes til Kari Strand, daglig leder i Drama- og teaterpedagogene, kari.strand@dramaogteater.no

Spørsmål om stillingen rettes til ansvarlig redaktør Hedda Fredly på hedda.fredly@dramaogteater.no eller tlf 976 66 361.

http://www.dramaogteater.no/

SISTE SAKER