Prosjektkoordinator/ produksjonsleder - Rom for Dans

Søknadsfrist:
1.2.2019

Vi søker en utadvendt samarbeidspartner med utdanning og erfaring innen kunst- og kulturadministrasjon. Vi søker deg med en særskilt interesse for kunstproduksjon for barn og unge, og gjerne med erfaring og nettverk fra scenekunstfeltet. Stillingen er et ettårig engasjement i 60% med mulighet til forlengelse/utvidelse og/eller til å jobbe mer i perioder.

Du bør være selvstendig, strukturert og løsningsorientert og ha god skriftlig fremstillingsevne.

Stillingen innebærer oppgaver som:

  • Kommunikasjon og samarbeid med kunstnerisk ledelse og med samarbeidspartnere
  • Planlegging, tilrettelegging, koordinering, logistikk, synliggjøring, salg og gjennomføring av forestillinger/kurs/kompetanse,
  • Oppdatering av nettsider og sosiale medier.
  • Andre oppgaver kan være søknadskriving og regnskap.

Siden Rom for Dans er en arbeidsplass med ulike fokus og prosjekter er det viktig å kunne håndtere flere ulike arbeidsoppgaver parallelt.

Vi kan tilby et dynamisk innovativt fagmiljø som ligger i front når det gjelder faglige og kunstneriske metoder og uttrykk. Arbeidet skjer i møte med ulike aldersgrupper og på tvers av fagmiljøer.

Rom for Dans har en liten stab og et hyggelig inkluderende arbeidsmiljø. Arbeidsoppgavene er varierte, med mulighet til å bidra og prege prosjektene.

Vi er plassert sentralt i Oslo, og er et sted med mange besøkende hver dag.

Oppstart 01.04.2019, lønn etter avtale. Pensjonsordning.

Vi ber om en kort beskrivelse av din bakgrunn, interesse og begrunnelse for hvorfor du søker denne stillingen. Søknadsfrist er 1.februar.

Om arbeidsgiveren
Rom for dans er et sted og et kunstprosjekt, med fire kjerneaktiviteter:

– forestillingsproduksjon
– KROM kropp i rom, kunstpedagogisk metode for skoleverket
– kompetanseutvikling- og formidling
– utleie

Rom for Dans er drevet av gründere og dansekunstnere Caroline Wahlström Nesse og Camilla Myhre som er faglig-, kunstnerisk- og administrativt ansvarlige.

Rom for Dans driver egen dansekunstproduksjon med vekt på barn og unges deltakelse. Deler av egen kunstproduksjon er rettet mot skoleverket, med vår kunstpedagogiske metode KROM kropp i rom.

Rom for Dans inngår i flere tverrinstitusjonelle samarbeids- og forskningsprosjekter. Formidling av kompetanse skjer gjennom kurs, workshops og utdanning.

Rom for Dans holder til i de gamle lokalene til Bergene Sjokoladefabrikk i Marstrandgata 8 i Oslo. Stedet består av ca 1300 m² med bl.a. to dansestudioer på hhv 260 m² og 70m², og to produksjons- og scenerom på hhv 185 m² og 155 m², samt kontorer og fellesarealer.

Rommene leies ut til scenekunstnere for produksjon og forestillinger, samt til kurs og lignende.

Rom for Dans er kunstnerdrevet, og mottar driftsmidler fra Norsk Kulturråd og Oslo Kommune.

Kontaktperson: Daglig leder Camilla Myhre

http://www.romfordans.no

SISTE SAKER