Dramaturg - Trøndelag Teater

Søknadsfrist:
26.10.2018

Dramaturgen bistår teatersjef i planleggingen av teatrets program og følger opp teatrets produksjoner. Dramaturgen er teatrets manuskonsulent og har også sentrale formidlingsoppgaver ved teatret.

Vi søker en person med relevant høyere utdanning og med bred teaterfaglig kunnskap både teoretisk og praktisk. Orientering i samtidens teaterformer, nasjonalt og internasjonalt, vektlegges. Solide språkkunnskaper, samt god muntlig og skriftlig formidlingskompetanse er en forutsetning. Vedkommende bør ha stor arbeidskapasitet.

Stillingen er et engasjement i ett år fra 2. januar 2019. Det er mulighet for forlengelse. Stillingen inngår i teatrets dramaturgiat som vil bestå av teatersjef og to dramaturger. Lønn etter avtale.

Spørsmål om stillingen rettes til dramaturg Siri Løkholm Ramberg, siri.lokholm.ramberg@trondelag-teater.no

Søknad med CV sendes til info@trondelag-teater.no, innen 26. oktober 2018

«Trøndelag Teater er underlagt Offentleglova og er forpliktet til å la pressen få innsyn i søkerlista. Dersom du har motforestillinger mot å stå på søkerlista og kan begrunne dette innenfor lovens dispensasjonsadgang, må jeg få begrunnet beskjed på det. Dispensasjon gis kun av allmenne og ikke subjektive hensyn. Dersom vårt ansettelsesutvalg ikke kan innvilge dispensasjonen innenfor lovens krav, vil du bli orientert om at du må trekke søknaden.»

www.trondelag-teater.no

SISTE SAKER