Avdelingsleder teater - Kulturskolen Tromsø kommune

Søknadsfrist:
17.8.2018

Tromsø kommune er Nord-Norges største kommune med 75 000 innbyggere. Den ligger i naturskjønne omgivelser og har en strategisk plass i nordområdene. Byen har universitet, universitetssykehus, godt flyrutetilbud, fantastisk natur og et yrende kultur- og idrettsliv. Kommunen har rundt 7 000 medarbeidere, fordelt på 86 enheter og tjenester.

Kulturskolen i Tromsø er Nord-Norges største kulturskole. Kulturskolen driftes i dag i fire ulike bygninger hvor hver bygning representerer ulike fagområder. Kulturskolen har lange tradisjoner med gode fag- og kunstnermiljøer innenfor musikk, dans, teater, visuelle fag og tverrfaglig satsing.

Er du vår nye avdelingsleder for teater?
Vi har over 120 elevplasser til teaterglade barn og ungdom.
Vi søker deg som brenner for teaterfaget og ønsker å gi et godt teaterfaglig grunnlag til barn og unge i Tromsø kommune.Vårt teatertilbud holder til på Rådstua teaterhus i samme miljø som øvrige profesjonelle scenekunstnere.
Stillingen er ledig fra 1. oktober, men om mulig vil vi gjerne at du starter tidligere.

Arbeidsoppgaver

  • Stillingen innebærer både lederoppgaver herunder budsjett og økonomiansvar, og undervisningsoppgaver i form av både ordinær undervisning, prosjektjobbing, forestillingsarbeid og noe helgearbeid. Pr. d.d. er fordelingen 55% leder – 45% undervisning. Fagansvaret for Kulturskolens teatertilbud innebærer bl.a. oppfølging av grupper, oppfølging av lærere, initiere og gjennomføre teaterprosjekter for barn og unge med eksterne aktører og prosjektstøtte. Undervisningen er tillagt noe bydelsundervisning. Du skal også jobbe aktivt for å nå brukergrupper som vi i dag ikke når.
  • Som avdelingsleder er du med i enhetens ledergruppe og har ansvar for det meste av den daglige driften.

Kvalifikasjoner

  • Vi søker en allsidig person med minimum bachelor innen teaterfaglig kompetanse
  • Vi tror kompetansen med lærerutdanning for skuespillere og regissører vil egne seg godt i denne jobben. Også andre med liknende kompetanse er aktuell, herunder f.eks. dramaturger og scenekunstnerne i teaterfaget som brenner for oppgaven.
  • Du bør ha erfaring med prosjektledelse, og ha gode kunnskaper innen teaterproduksjon. Du må ha erfaring med forestillingsarbeid for barn og ungdom, være allsidig og løsningsorientert. Avdelingsleder er også lærer for distrikts-gruppe. Du vil derfor trenge førerkort for å ha denne jobben.
  • Dersom du har annet morsmål enn norsk, må du dokumentere god språkforståelse både skriftlig og muntlig. Gjelder ikke søkere med et skandinavisk språk som morsmål. Gode datakunnskaper er nødvendig. Som avdelingsleder må du kunne ta lederansvar og vi ønsker også at du fortetter arbeidet med å skape felleskultur for våre elver.

Utdanningsretning

  • Teater / Musikk / Dans/ Sirkus

Utdanningsnivå

  • Høyskole / Universitet, Diplom / Bachelorgrad

Kjenner du deg igjen i dette – da blir vi svært glad for å høre fra deg!

Stillingsbrøk: 100%

Heltid, Fast

Startdato: 01.10.2018

Kontaktinfo:

Pål Jentoft JohnsenEnhetsleder(+47) 47020570

SISTE SAKER