Produksjonsmedarbeider/ turnéplanlegger - Teater Innlandet AS

Søknadsfrist:
17.4.2018

Teater Innlandet AS er regionteater for Hedmark og Oppland med produksjonslokaler i Hamar kulturhus. Teatret produserer og programmerer scenekunst og turnerer i begge fylker. I 2018 har Teater Innlandet et budsjett på om lag 45 millioner kroner.

Teater Innlandet søker produksjonsmedarbeider/turnéplanlegger i 100% stilling, engasjement ca. ett år fra 6.8.2018

Produksjonsmedarbeideren/turnéplanleggeren har ansvaret for å planlegge teatrets turneer, herunder booking av scener og hotell, inngåelse av kontrakter med spillesteder og planlegging av reiseruter. I tillegg kommer andre aktuelle oppgaver på teatret. Stillingen inngår i produksjonsavdelingen.

Vi søker en person med relevant utdanning og/eller erfaring fra lignende arbeid. Den rette personen har god evne til å håndtere/systematisere informasjon og å jobbe parallelt med oppgaver, samt er strukturert og fleksibel. Det er nødvendig med god kunnskap om og erfaring med bruk av data som arbeidsverktøy. Produksjonsmedarbeideren/turnéplanleggeren må ha evne til å jobbe selvstendig og i samarbeid med andre og ha god skriftlig og muntlig framstillingsevne.

Teater Innlandet kan tilby spennende, varierte og utfordrende arbeidsoppgaver på en kreativ arbeidsplass med høy aktivitet og fokus på faglig og personlig utvikling.

Kjennskap til Hedmark og Oppland er en fordel. Søker bør ha førerkort klasse B. Lønn etter avtale. Teater Innlandet er tilsluttet kollektiv pensjonsordning.

Spørsmål rettes til produksjonssjef Unni Moløkken, telefon 997 18 104. Søknad med cv og kopi av vitnemål og attester sendes epost@teaterinnlandet.no innen 17.4.2018. Søknaden merkes med «Turnéplanlegger».

SISTE SAKER