Åpen audition og workshop - Karstein Solli produksjoner

Søknadsfrist:
1.5.2018

Karstein Solli produksjoner inviterer til åpen audition og workshop:

Det sceniske prosjektet StemmeStammen for barn 0-3 år søker 3 menn som utøvere til produksjonen.

StemmeStammen er et scenisk prosjekt initiert av Karstein Solli produksjoner med støtte fra Norsk Kulturråd og retter seg mot barn 0-3år. Prosjektet utvikles i samarbeid med Vitor Truzzi, Papo art Dialogue og Øystein Elle, Capto Musicae.

StemmeStammen vil utforske stemme og bevegelse med et ensemble av 4 mannlige utøvere fra sang, danse eller teaterfelt. Prosjektet vil utforske den mannlige
stemmen, det vokale og sanglige i møte med bevegelse og dans. Vi vil undersøke bruk av utvidede vokale teknikker og andre sang teknikker basert på ulike tradisjoner. Dette kan være klassisk og (post)moderne tradisjon, så vel som kulturelt forankret tradisjonsmusikk, avhengig av den enkelte utøvers kulturelle
bakgrunn.

Prosjektet søker en ny kunstnerisk utfordring gjennom å forske ut og gå i dybden av å finne mulige paralleller mellom å skape scenekunst for voksne (performativt) og hvordan grep og erfaringer fra denne praksisen kan gå i møte med og skape et uttrykk som kan engasjere de aller minste barna og
voksne i følge med dem.

StemmeStammen ønsker å forske ut stemmen som materialitet. Dette forutsetter utøvere som er fleksible i forhold til musikalsk stilart og klanglig estetikk. Hva kan oppstå i møte mellom små barn, voksne og utøvere hvor stemmen er bærende uttrykk?

StemmeStammen søker:

Syngende mannlige utøvere i alle aldre med forskjellig kulturell bakgrunn og med erfaring eller interesse innen dans, sang eller fysisk teater. Utøvere som er komfortable med, og liker å benytte stemmen, og som har erfaring eller interesse for å uttrykke seg fysisk og musikalsk i scenisk
sammenheng.
Det er en fordel med erfaring og kunnskap om små barn, men vilje og interesse for å kommunisere med
målgruppen er også relevant og nødvendig for prosjektet.
Prøveperioden for StemmeStammen vil være i Oslo i perioden 2 – 25 januar 2019, og prøver og
forestillinger i Bærum Kulturhus i slutten av januar og starten av februar 2019. Videre vil forestillingen
turnere nasjonalt og internasjonalt.

K. Solli prod. inviterer til åpen audition og workshop helgen 12 og 13 mai 2018. For nærmere informasjon og påmelding kontakt kunstnerisk ansvarlig Karstein Solli mobil 90 59 54 59 eller e-post karstein@karstein.no

Frist for påmelding 1.mai 2018.

SISTE SAKER