Skuespiller- og danseralliansen skal ansette 24 kunstnere

Søknadsfrist:
5.3.2018

NY SØKNADSRUNDE

Søknadsportalen åpner 5. februar

Søknadsfristen er utløpet av 5. mars

Skuespiller- og danseralliansen er i en spennende oppbygningsfase. I 2018 har vi fått en økning på 5 millioner kroner som følge av budsjettavtalen mellom KrF, Venstre, Høyre og FrP. Det gjennomføres derfor en ny søknadsrunde for kunstnere våren 2018.

Fra ca 1. mai. vil 24 kunstnere ansettes. Dersom økonomien tillater det vil styret vurdere eventuelle flere ansettelser senere i 2018. Disse vil da foretas på bakgrunn av søknadsrunden våren 2018.

Er du danser eller skuespiller som jobber i midlertidige ansettelser eller oppdrag?
Ønsker du å utvikle deg ved å styrke kompetansen din gjennom bl.a. kurs og workshops i periodene mellom jobber?

Vi tilbyr fast tilhørighet, kolleger og inntekt i periodene mellom dine midlertidige ansettelser.

Søknadskriterier og informasjon om hva ansettelsen innebærer finner du på vår nettside.

Søker må før søknadsfristen ha vært yrkesaktiv siste 6 år (som danser) eller siste 8 år (som skuespiller)

Har du ikke arbeidet så lenge, kan du likevel registrere deg og påbegynne søknad, men denne blir ikke realitetsbehandlet i år.

Søkere fra tidligere søknadsrunder skal benytte tidligere søknad og bygge videre på den. Egen e-post sendes tidligere søkere når portalen åpner.

Foreløpige informasjonsmøter for søkere:
Tromsø 7.-8.2. (klokkeslett kommer)

Oslo 13.2. kl.14-16

Oslo 15.2. kl.17-18:30

Ved spørsmål, kontakt oss på e-post: post@skuda.no eller telefon 22 46 15 35.

Velkommen med søknad om ansettelse i Skuespiller- og danseralliansen!

Skuespiller- og danseralliansen skal tilrettelegge for bærekraftige kunstnerkarrierer uten faste ansettelser.
Skuespiller- og danseralliansen retter seg mot dansere og skuespillere som arbeider i midlertidige ansettelser, engasjementer eller oppdrag, i bransjen kalt “frilans”.

Som ansatt har du alliansen som arbeidsgiver i periodene mellom kunstneriske ansettelser/engasjementer. Alliansen startet i 2012 og har for tiden 56 kunstnere ansatt.

www.skuda.no

SISTE SAKER